Placeholder image

Woutertje van Leyden

07 april 2016
Woutertje van Leyden staat volop in de belangstelling. Gelukkig met overwegend positieve berichten, helaas zijn er ook negatieve berichten. We leggen de situatie graag aan u uit.
De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Leiden, het bestuur van De Haanstraschool en PROOLeiden. Beide schoolbesturen hebben aangegeven in overleg met de gemeente te willen blijven over de opties voor hun beider ruimtebehoefte en de Houtmarktschool als mogelijke locatie. Die gesprekken vinden de komende periode plaats. De gemeente Leiden leidt deze gesprekken. We verwachten voor de zomer met een gezamenlijke uitkomst te komen. 
 
Met de gemeente is afgesproken tijdens deze periode van overleg de externe communicatie over Woutertje van Leyden op te schorten. De eerder aangekondigde open dag van 16 april kan om deze reden niet doorgaan. Ook de website www.woutertjevanleyden.nl gaat voorlopig uit de lucht.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Marton de Pinth, directeur-bestuurder (e-mail: m.de.pinth@prooleiden.nl, tel: (071) 524 76 70).