Content image

PROOLeiden-Leiderdorp

PROOLeiden-Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan circa 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met 20 scholen bieden we een diversiteit aan eigentijds basisonderwijs. Geen enkele school is hetzelfde. Elke school heeft een uniek en onderscheidend aanbod. Naast regulier onderwijs hebben we een regionale functie door het aanbieden van speciaal onderwijs in cluster-4-scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen).
 
Op onze scholen is ieder kind van 4 t/m 12 jaar welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en hebben aandacht voor ieder kind.
 
Bij PROOLeiden-Leiderdorp werken 530 mensen.