Placeholder image

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders meepraten over het beleid van de school. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
In het MR-reglement zijn allerlei essentiŽle zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft. 

Medezeggenschapsstatuut 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

reglement medezeggenschapsraad 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

GMR introductiedossier incl. huish. regl. 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

Naast een medezeggenschapsraad per school kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen.
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR.


Verslagen 2017
verslag 16 januari 2017
verslag 6 februari 2017
verslag 8 mei 2017
verslag 29 mei 2017
verslag 26 juni 2017

verslag 18 september 2017
verslag 20 november 2017Verslagen 2016
verslag 18 januari 2016
verslag 21maart 2016
verslag 23 mei 2016
verslag 27 juni 2016
verslag 19 september 2016
verslag 21 november 2016