PROOLeiden: Onderwijs met aandacht voor elkaar!

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, kortweg PROOLeiden, vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs.
PROOLeiden verzorgt onderwijs aan circa 4.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in de stad Leiden en één school in Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is PROOLeiden de grootste stichting (werkgever) voor primair onderwijs in Leiden.

Openbaar onderwijs
PROOLeiden biedt openbaar onderwijs: ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen  van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.
 
Onderwijs met aandacht voor elkaar
Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden heeft aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden draait alles om 'Onderwijs met aandacht voor elkaar'.
 

PROOLeiden scholen

Een kijkje binnen PROOLeiden