Placeholder image

Raad van Toezicht

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden bestaat uit twintig scholen, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.
 
De stichting staat onder leiding van een bestuurder:
De heer P. Dirkse
 
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, deze raad bestaat uit de volgende leden:

de heer B.W. van Zijll Langhout, voorzitter
de heer R.J.M. Ydema
de heer R. Koffeman
mevrouw J.I. van Werkhoven
mevrouw S. Doorson
 
Het stafkantoor verzorgt de aansturing van de scholen van PROOLeiden-Leiderdorp op het gebied van onderwijs & kwaliteit, financiën, personeels- en huisvestingszaken, communicatie en ICT.