Content image

Samen Opleiden - Flexibele Voltijd

Samen met de Pabo van Hogeschool Leiden en 8 andere schoolbesturen in de regio maakt PROOLeiden-Leiderdorp deel uit van Samen Opleiden. Het doel van dit overkoepelende initiatief is de versterking van de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op onze scholen, door het delen van kennis, ervaring en personeel.

Binnen Samen Opleiden doen voltijdstudenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stagelopen als reguliere voltijdstudenten. Het werken op school is zo echt onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk ontstaat een verbindende kracht die de student nog beter voorbereidt op het beroep van leerkracht.

Om ruimte te creëren voor de inbreng van de praktijk volgen de studenten de Flexibele Voltijd Pabo. Binnen deze opleiding is meer ruimte voor eigen initiatief en eigen invulling van stageopdrachten. Het vertrekpunt van deze opleiding is het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst.
De studenten die geschikt zijn voor dit traject zijn enthousiast, kritisch, proactief en hebben een goed reflectievermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig verwerken.Opleidingsscholen
Omdat het van belang is dat de school en de mentor van een student voor de begeleiding goed op de hoogte moet zijn van de inhoud en vorm van de opleiding werken we met een beperkt aantal opleidingsscholen binnen PROOLeiden-Leiderdorp.
Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:
  • Samen met het hele team toekomstige collega's opleiden
  • Het bieden van een rijke leeromgeving
  • Samen leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding
  • Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school

PROOLeiden-Leiderdorp heeft 5 opleidingsscholen:
1. OBS Morskring
2. OBS Lucas van Leyden (Steeg en Vliet)
3. OBS Dukdalf (Jenaplanonderwijs)
4. OBS Lorentz
5. OBS Koningin Juliana

Mentor
Door de extra stage-uren kan de student meer in de praktijk leren. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor van de studenten. Mentoren nemen daarom deel aan verschillende mentorenwerkplaatsen. De mentor is daardoor in staat een groter deel van de vaardigheden van de student te trainen, waardoor deze een collega in opleiding wordt. De student wordt zo steeds meer onderdeel van het schoolteam, waardoor samen leren in de praktijk mogelijk wordt.

Schoolopleider
De schoolopleider werkt nauw samen met de lerarenopleider vanuit Hogeschool Leiden en is de verbinder tussen de Pabo en de opleidingsscholen. De schoolopleider verzorgt de stagebegeleiding, plaatsing en beoordeling. Ook geeft de schoolopleider binnen PROOLeiden-Leiderdorp een deel van de vaardigheidstrainingen op basis van het curriculum van de opleiding, de mentorenwerkplaats en de stagewerkplaats.

Voor meer informatie over Samen Opleiden kunt u contact opnemen met schoolopleider Madelon Berkhout
mail: m.berkhout@prooleiden.nl