Placeholder image

Week van de openbare scholen 2023

13 maart 2023
Van 20 t/m 24 maart 2023 is het de Week van de Openbare Scholen. In deze week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zien waar het openbaar onderwijs voor staat: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De openbare scholen zetten zichzelf deze week in de schijnwerpers met open dagen en inspirerende acties. Ook onze 20 scholen voor openbaar onderwijs doen actief mee aan deze Week van de Openbare Scholen. Wat hebben we in petto?

Activiteiten Week van de Openbare Scholen 
In de week van 20 t/m 24 maart openen onze scholen hun deuren en organiseren allerhande activiteiten. Van open dagen, koffie-ochtenden, rondleidingen, workshops, spelletjes in een verzorgingstehuis tot een lentelunch, zang, dans, een rommelmarkt en last but least: kinderen die een lesje aan ouders gaan geven! Naast contact met ouders zoeken de scholen hierbij actief contact met de wijk, denk aan kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, buurtbewoners en andere geďnteresseerden. Daarnaast zoeken scholen met een heel andere populatie onderling de verbinding.

Door het organiseren van al deze activiteiten willen de scholen aan iedereen duidelijk maken waar het openbaar onderwijs voor staat en waarom dit zo belangrijk is.
 
Kernwaarden Openbaar onderwijs 
PROOLeiden-Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving, met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis:  

  • Gelijkwaardigheid: op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 
  • Vrijheid: op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. 
  • Ontmoeting: op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.  

We vinden het belangrijk en delen graag met iedereen waar het openbaar onderwijs voor staat en daar leent de Week van de Openbare Scholen zich uitstekend voor. Wij nodigen u daarom van harte uit onze scholen te bezoeken en deel te nemen aan.
 
Initiatief VOS/ABB en VOO 
De Week van de Openbare Scholen is een initiatief van VOS/ABB en de VOO. 
VOS/ABB zet zich in voor optimale omstandigheden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De openbare en algemeen toegankelijke school gaat uit van de democratische normen en waarden die in de maatschappij leven. Voor VOS/ABB staat het onderwijs niet op zichzelf, maar is het onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de samenleving. 
De VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. 

Meer informatie 
Meer informatie over de Week van de Openbare Scholen: https://www.openbaaronderwijs.nu/