Placeholder image

Leerlingen De Arcade openen al stampend in de klei het schooltuinseizoen

13 april 2022
Het is lente en dan gaat ook het schooltuinseizoen van start. Traditioneel gebeurt dat met het aanstampen van paadjes in de verse klei. Dit jaar ging Emiel Hilgersom, beheerder Groen van de gemeente Leiden, voorop in park Matilo. Leerlingen van groep 6 van basisschool de Arcade volgden hem op de voet.
"Het is goed voor de kinderen om te leren hoe planten groeien", zegt Emiel Hilgersom op schooltuincomplex de Melkdistel waar de officiële seizoensopening plaatsvond. "En je moet er aandacht aan besteden, het gaat niet vanzelf."

Spraakbericht

De leerlingen worden gedurende het schooltuinseizoen begeleid door vrijwilligers van de Vereniging Leidse Schooltuinen. Voorzitter Alexander Geertsema vertelt dat de vrijwilligers graag hun kennis over de natuur aan de leerlingen overbrengen. Het is belangrijk dat kinderen met hun handen in de klei zitten. "Wij vinden het heel goed dat schoolkinderen naar buiten gaan, dat ze leren dat kroppen sla, bietjes of worteltjes niet uit de supermarkt komen, maar dat die ergens bij een boer op het land gestaan hebben. En dat die boer er goed voor gezorgd heeft om er een mooi product van te maken."

Wildernis
Dat is precies wat de leerlingen ook zelf gaan doen met hun schooltuin. "De leerlingen krijgen vandaag een zwarte strook grond en over een paar maanden is dat een georganiseerde, groene wildernis. Dan kunnen ze leren dat iets wat ze zelf in de grond stoppen, en waar ze goed voor zorgen, dat daar een plantje, een bloem, een wortel of een krop sla uitkomt."
Op school hadden de vrijwilligers van de Vereniging Leidse Schooltuinen al een introductieles gegeven, dus de kinderen waren goed voorbereid. Na het stampen van de paadjes, kreeg iedereen een tuintje en gingen de leerlingen de eerste gewassen inzaaien en planten, zoals tuinkers, viooltjes, lente-uitjes en aardappelen.

Bloemen
Leiden heeft vijf schooltuinlocaties waar leerlingen uit groep zes van verschillende basisscholen aan de slag gaan. Tot oktober werken zij elke week in hun schooltuin en verbouwen verschillende soorten groenten, fruit en bloemen.

Bron: Sleutelstad.nl, 8 april 2022