Placeholder image

Is Woutertje van Leyden nu wel of niet een nieuwe openbare basisschool in Leiden?

17 maart 2016
4 Maart is bekend geworden dat de basisscholen Woutertje Pieterse en Lucas van Leyden het initiatief hebben genomen een nieuwe dependance op te richten, voorlopig onder de naam Woutertje van Leyden. Dit nieuws heeft veel reacties en publiciteit opgeleverd. Vooral positief, maar helaas ook negatieve berichtgeving. PROOLeiden, het bestuur waar de scholen onderdeel van uitmaken, betreurt deze negatieve berichtgeving en heeft tegelijkertijd begrip voor de ontstane commotie.
Openbare Basisscholen Woutertje Pieterse en Lucas van Leyden zijn geliefde scholen met een lange wachtlijst van kinderen die een plekje op de school willen. De vraag is groter dan de scholen aan kunnen en die vraag neemt alleen nog maar verder toe door het grote aantal kinderen in de nieuwbouwwijken Nieuw Leyden en Groenoord. Veel ouders willen kiezen voor openbaar onderwijs en de scholen willen deze vraag honoreren. Omdat dat niet mogelijk is in de huidige scholen/gebouwen, hebben ze de handen ineen geslagen om een oplossing te vinden in het gezamenlijk creëren van extra lokalen in het gebouw aan De Houtmarkt onder de naam ‘Woutertje van Leyden’. In de media heeft dit de connotatie ‘een nieuwe openbare basisschool’ gekregen. Dat is Woutertje van Leyden dus niet, de administratieve werkelijkheid is dat het extra lokalen voor openbaar onderwijs zullen zijn.
 
Omdat de scholen graag na de zomervakantie met de eerste groepen willen starten, zijn ze volop aan de slag om de nodige zaken op orde te brengen. Het gedeeltelijk vrijkomen van onderwijslokalen in het gebouw aan De Houtmarkt (waar PROOLeiden nu al onderwijs verzorgt) geeft de scholen de mogelijkheid om hier, in extra lokalen, openbaar onderwijs te kunnen verzorgen. Om dat daadwerkelijk te kunnen realiseren zijn allerlei werkprocessen gestart, zoals het door de scholen ontwikkelen van een gezamenlijk vernieuwend onderwijsconcept, overleg met gemeente en onderwijspartners en het uitvoeren van administratieve procedures. Dat alles is gaande. Op de website www.woutertjevanleyden.nl informeren wij u over de voortgang van dit proces.
 
PROOLeiden staat voor hoge kwaliteit van onderwijs en een breed onderwijsaanbod in Leiden en hecht aan goede samenwerking met ouders, gemeente en andere stakeholders.