Placeholder image

Succesvolle Meesterchallenge Technolab

15 juli 2021
PROOLeiden-Leiderdorp is een van de onderwijsbesturen die meedoen aan de Meesterchallenge van Technolab. De Meesterchallenge is een 10 weken durende leer-werkchallenge waarin jongeren onder intensieve begeleiding activerende workshops binnen wetenschap en techniek ontwikkelen en geven. De Meesterchallenge is voor iedereen die wil onderzoeken waar zijn of haar talenten liggen en of een toekomstige carrière in het onderwijs daarbij aansluit. Naast de workshops en projectweken die de 'meesters' op scholen verzorgen, doen zij ervaring op met de dagelijkse praktijk in de klas: in duo's draaien ze gedurende 8 weken 1 dag in de week mee als klasse-assistent op een school.
De Meesterchallenge wordt ondersteund vanuit de 'Regionale Aanpak Personeelstekort' (RAP), een samenwerking van 8 onderwijsbesturen uit de regio, met PROOLeiden-Leiderdorp als penvoerder. Deze besturen voeren beleid om het lerarentekort terug te brengen. De Meesterchallenge past hier heel goed in. Voor de school betekent de aanwezigheid van de 'meester' naast een inspiratiebron voor de activerende lessen vanuit Technolab namelijk ook een middel tot werkdrukverlichting. Zo draagt het project Meesterchallenge bij aan het leveren van nieuw onderwijstalent en terugdringen van het lerarentekort.

Het afgelopen schooljaar heeft de RAP een waardevolle bijdrage geleverd aan de Meesterchallenge: 29 deelnemers hebben kunnen meedraaien op 12 verschillende scholen van 3 besturen. 11 'Meesters' gaan verder in het onderwijs, waarvan 5 naar de PABO, 3 naar een lerarenopleiding VO en 3 personen blijven op een andere manier verbonden aan het onderwijs.

We zijn trots op onze 4 scholen die in schooljaar 2020/2021 hebben bijgedragen aan de Meesterchallenge: de Stevenshof, de Anne Frankschool, De Viersprong en Leimundo. https://bit.ly/3ehgUacVoor komend schooljaar hebben nog meer van onze scholen interesse getoond in de Meesterchallenge.