Placeholder image

Pamflet Kansenongelijkheid aangeboden op De Viersprong

29 juni 2021
De lokale PvdA en GroenLinks hebben een 10-puntenplan opgesteld om de zogeheten kansongelijkheid in het Leidse kinderonderwijs te verkleinen. De campagne gaat gepaard met een pamflet en een oproep aan alle betrokken partijen om mee te doen, zoals scholen, onderwijskoepels en de gemeente.

Volgens de raadsleden en initiatiefnemers Suzanne van der Jagt (PvdA) en Rembrandt Rowaan (GroenLinks) is die kansongelijkheid in het onderwijs verder toegenomen tijdens de coronacrisis. Kinderen van praktisch opgeleide ouders leerden in de afgelopen periode veel minder, zo blijkt. De raadsleden roepen scholen, de gemeente en 'andere relevante partijen' op hier nu iets aan te doen. 'Elk kind moet de kans krijgen op het niveau terecht te komen dat het beste bij hem of haar past', zo staat in begeleidende brief.

Van der Jagt en Rowaan presenteerden hun campagne bij basisschool de Viersprong aan het Bonaireplein in De Kooi, en aan Stichting Peuterspeelzalen Leiden. Het gaat om concrete punten, bijvoorbeeld het advies om meer kinderen met een achterstand gebruik te laten maken van de voor- en vroegschoolse educatie. Met als doel dat ouders al in een vroeg stadium goede voorlichting ontvangen over de basisschoolkeuze 'en dat ontmoetingen tussen klassen van verschillende scholen gestimuleerd moeten worden.'

De oproep aan de Leidse scholen luidt: 'onderadvisering van leerlingen moet koste wat kost voorkomen worden en de vrijwillige ouderbijdrage moet ook daadwerkelijk vrijwillig zijn. Het mag geen drempel zijn om mee te doen aan activiteiten.'

,,De coronacrisis was een grote klap voor kinderen'', aldus Rowaan. ,,Vooral wat betreft de kinderen uit armere gezinnen. Leerprestaties gingen achteruit, maar het was ook een grote mentale domper. Daarom moet er extra buitenschools aanbod komen voor kinderen op het gebied van natuur, cultuur en sport. Precies de activiteiten die leerzaam zijn, gezond zijn en je mentaal vooruithelpen.''

Een van de punten is het verstrekken van een bonus voor leraren die werken op scholen waar veel extra ondersteuning nodig is. Het mengen van kinderen met verschillende sociale achtergronden is een ander punt.

Het kabinet stelt miljarden beschikbaar voor een Nationaal Programma Onderwijs. Een deel van daarvan gaat naar Leidse scholen en de gemeente. ,,Die middelen moeten we slim inzetten'', aldus Van der Jagt. ,,We moeten ze benutten om achterstanden in te halen, maar k om de kansengelijkheid te vergroten. We weten uit onderzoek wat werkt. Onze leraren zien wat nodig is. Laten we dat in praktijk brengen, zodat we ieder kind in staat stellen het beste uit zichzelf te halen."

Bron: LeidschDagblad, 27 juni 2021