Placeholder image

OBS Stevenshofschool en OBS Lucas van Leyden / De Vliet krijgen (ver-)nieuwbouw

20 november 2020
De gemeente Leiden trekt de komende zes jaar 24 miljoen euro extra uit voor de (ver)nieuwbouw van een deel van zijn 69 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder nieuwbouw voor het Vlietland College in Zuidwest en twee nieuwe basisscholen in de Mors en Noord. Dat maakte wethouder Paul Dirkse (onderwijs/D66) woensdagochtend bekend.

Het gaat om fase 2 van het integraal huisvestingsplan scholen, dat een totale gemeentelijke investering van 106,4 miljoen euro kent. In fase 1 is reeds 46,3 miljoen uitgegeven. Voor fase 3 is nog ruim 50 miljoen nodig. Die uitgave kan nog niet in de begrotingen van na 2026 gedekt worden. ,,Het liefst hadden we dat dat 2032 wel gedaan, maar je moet realistisch blijven. Er zijn nog te veel onzekerheden op dat vlak de komende jaren'', aldus Dirkse in een toelichting.

De nieuwbouw van het VMBO Boerhaavelaan is inmiddels opgeleverd en de verbouwing van Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan met een verdiepte gymzaal en daarbovenop lokalen is bijna klaar. De nieuwbouw van het Leonardo College is deze zomer begonnen.

Met de investering in fase 2 is het mogelijk om zeven schoolgebouwen te renoveren, acht scholen te ver(nieuw)bouwen, twee scholen van vervangende nieuwbouw te voorzien en twee nieuwe (basis)scholen neer te zetten. De gymzalen van de desbetreffende scholen worden tegelijk met de aanpak van de school meegenomen.

Basisscholen
De twee nieuwe basisscholen komen in de Mors en Noord te staan.

Wie of wat de gebruikers worden en onder welke van de twee Leidse onderwijsorganisatie SCOL of PROO deze scholen gaan ressorteren, is nog niet bekend. Op basis van prognoses van de bevolkingsgroei zijn die scholen echter wel nodig in de genoemde wijken.

De nieuwbouw voor De Weerklank aan de Robijnstraat begint in 2022 en is in 2024 gereed.

Vlietland
Voor 2022 staat de nieuwbouw van het Vlietland College aan de Apollolaan op de agenda, zei Dirkse woensdag.

In januari van dit jaar waren die plannen nog in de koelkast gezet. Het nieuwe gebouw moet er in 2024 staan. Er wordt dik 21 miljoen euro voor uitgetrokken.

Een andere middelbare school, het Da Vinci College aan de Kagerstraat, krijgt een forse opknapbeurt. Na de vernieuwbouw van het bouwdeel uit 1963, dat bijna twaalf miljoen euro gaat kosten, vindt ingebruikname plaats in 2026. Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van de locatie aan de Vijf Meilaan.

De gebouwen van 't Klankbord, de Stevenshofschool en De Zwaluw, die deel uit maken van één complex worden vanaf 2022 vernieuwbouwd. Daarvoor moeten tot 2026 vervangende locaties worden gezocht. Ook in de gebouwen van de Vrije School Mareland, de Leidse Houtschool, de Lucas van Leyden aan de Vliet en de Eerste Leidse Schoolvereniging worden miljoenen geïnvesteerd voor vernieuwbouw, zij het pas in een later stadium: na 2024.