Placeholder image

Realisatie internationale basisonderwijs in 2021 niet haalbaar

16 november 2020
De afgelopen jaren heeft PROOLeiden-Leiderdorp, in nauwe samenwerking met de gemeente, gewerkt aan het realiseren van een voorziening voor Internationaal GeoriŽnteerd Basis Onderwijs (IGBO). Een IGBO in Leiden zal in 2021 door de scholengroep echter niet gerealiseerd worden. Het starten van een nieuwe school vraagt voorfinanciering, voor de scholengroep is het door de corona-pandemie en de financiŽn te risicovol om dit alleen te dragen. Een externe bijdrage is noodzakelijk.
Door de pandemie is de situatie rond het wonen en werken van internationals in de Leidse regio, en daarmee de vraag naar onderwijs voor hun kinderen, veranderd. We verwachten wel dat de vraag naar internationaal gericht onderwijs blijft. Wat de komende tijd echter brengt, hoelang de situatie rond het coronavirus gaat duren en wat dit betekent voor de vraag naar internationaal onderwijs, is moeilijk in te schatten.
PROOLeiden-Leiderdorp heeft de laatste jaren fors geÔnvesteerd in onderwijsvernieuwingen en huisvesting. Het is noodzakelijk dit te kunnen continueren, om samen goed openbaar onderwijs in Leiden en Leiderdorp te kunnen blijven vormgeven. Een bijdrage van buiten de organisatie voor het realiseren van een internationale school per schooljaar 2021-2022, is daarom noodzakelijk. Het is helaas niet mogelijk gebleken deze bijdrage te ontvangen.

Wij vinden het bijzonder spijtig dat de realisatie van een internationaal basisschool door PROOLeiden-Leiderdorp geen doorgang kan vinden. Zeker omdat binnen de organisatie sprake is van draagvlak. Met ons hart voor onderwijs zouden we graag een internationale basisschool realiseren en we zien hier ook het nut van. Maar het gaat nu niet, niet in deze tijd, en niet alleen.