Placeholder image

Bouw gymzaal Leidse Oppenheimstraat voorlopig uitgesteld

30 oktober 2020
De plannen voor de bouw van een gymzaal in de Leidse Oppenheimstraat op de plek van de voormalige Oppenheimschool zijn voorlopig op de lange baan geschoven.

Reden is dat de effecten op de verkeersstromen nog onvoldoende onderzocht zijn.

Tijdens een informatieavond eind september gaf een groot deel van de aanwezigen aan zorgen te hebben over het effect van de sportzaal op het verkeer en het parkeren in de buurt, en dan vooral in de avonden en weekenden. Ook maakten de bewoners zich druk over de verkeers- en parkeersituatie in relatie tot de plannen voor een extra hockeyveld in het wijksportpark Roomburgerpark.

Daarop zegde de gemeente toe om uit te zoeken wat het beste moment is voor het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek. Voortschrijdend inzicht leert dat dat het beste gedaan worden in samentrekking met het project 'wijksportpark Roomburgerpark'.

Dat verkeersonderzoek gebeurt waarschijnlijk pas begin volgend jaar. 'Op basis van de onderzoeksresultaten en conclusies wordt gekeken naar de verdere ontwikkeling van de sportzaal', schrijft de gemeente aan de omwonenden. 'Het project zal hierdoor een aantal maanden vertraging oplopen'.

Vier jaar geleden waren er nog plannen om op de plek van het oude schoolgebouw een activiteitencentrum en zorgwoningen te bouwen. Daar ging een streep door.

De nieuwe sportzaal gaat gezamenlijk gebruikt worden door drie basisscholen uit de directe omgeving: de St. Josephschool, de Lorentzschool en de Joppenzschool. De hal komt in de plaats van de gymzaal aan de Lammenschansweg 4. Die is verouderd en maakt plaats voor nieuwe woningen.

Bron: LeidschDagblad, 30-10-2020