Placeholder image

Lorentzschool krijgt een nieuwe gymzaal

08 september 2020
Bouw nieuwe gymzaal Oppenheimstraat begint over twee jaar, schat de gemeente In de Leidse Oppenheimstraat komt een nieuwe sportzaal en buurtbewoners zijn uitgenodigd om hun mening daarover te geven.

Het gaat om het adres Oppenheimstraat 4a. Daar staat nu nog een oud schoolgebouw, waar de voormalige Oppenheimschool in was gevestigd. Later, voor de nieuwbouw, maakte de St. Josephschool er gebruik van. Vier jaar geleden waren er nog plannen om op die plek in de Professorenwijk een activiteitencentrum en zorgwoningen te bouwen. Daar heeft de gemeente een streep door gehaald.

In de plaats daarvan komt er een sportzaal die gezamenlijk wordt gebruikt door drie basisscholen uit de directe omgeving, de Lorentzschool, de St. Josephschool en de Joppenzschool. De hal komt in de plaats van de gymzaal aan de Lammenschansweg 4, want die is verouderd en maakt plaats voor nieuwe woningen.

De nieuwe zaal kan met een schuifwand in tween worden gedeeld. Behalve de scholen kunnen ook enkele sportverenigingen en andere organisaties de hal huren. Buurtbewoners die over de toekomstige hal op- of aanmerkingen willen plaatsen, kunnen daarvoor terecht in de Josephschool aan diezelfde Oppenheimstraat, op woensdagavond 23 september.

De gemeente verwacht het uiteindelijke ontwerp over een jaar klaar te hebben, waarna de sloop van het oude schoolgebouw nog weer een jaar later kan beginnen.

Bron: Leidsch Dagblad, 7 september 2020