Placeholder image

Vier nieuwe directeuren voor scholen PROOLeiden-Leiderdorp

28 augustus 2020
Openbare basisscholen De Morskring, De Meerpaal en de Anne Frankschool en Onderwijs Zorg Combinatie Orion hebben met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur.

Rinaldo Keur - De Morskring
Twintig jaar geleden begon Rinaldo Keur zijn loopbaan als leerkracht in de onderbouw. Daarna gaf hij les in de midden- en bovenbouw. Verder bekleedde hij diverse rollen, taken en functies in het basis- en middelbaar beroepsonderwijs. De afgelopen jaren werkte hij als leidinggevende in het mbo bij de opleidingen 'Onderwijsassistent' en 'Pedagogisch werk'. De verbinding met het basisonderwijs is daardoor altijd gebleven. Hij gaat nu weer terug naar de basis van het onderwijs als directeur van openbare basisschool de Morskring.

De Morskring is een sfeervolle openbare basisschool in de Mors. Binnen een uitdagende leeromgeving staat kennisoverdracht en brede ontwikkeling centraal. Behalve aan intellectuele en technologische vaardigheden besteedt de school daarom veel aandacht aan sociale vaardigheden, oriŽntatie op de maatschappij en burgerschapszin.Marjolein Dagevos - De Meerpaal
Dertig jaar geleden zette Marjolein Dagevos haar eerste stap in het Haagse onderwijs. Na een aantal jaar voor de klas, ontwikkelde zij zich van RT'er naar IB'er, kenniscoŲrdinator tot teamleider onderwijs. Haar belangrijkste drijfveer om te werken in het onderwijs is de overtuiging dat je als school, als leerkracht, het verschil kan maken. Met haar passie voor het onderwijs zet Marjolein zich in voor vernieuwing en verdere verbetering van het onderwijs. Bij De Meerpaal zal ze de ambitie en visie van de school verder uitbouwen en† zich onder meer bezighouden met de nieuwbouw van de school.

De Meerpaal is een creatieve school en biedt onderwijs op een realistische, inspirerende en sociaal betrokken manier, om kennis en het creatieve brein van kinderen te ontwikkelen. De school is gehuisvest in de Merenwijk waar samen met basisschool De Tweemaster (van SCOL) een nieuw schoolgebouw wordt ontwikkeld.Erik Siebel - OZC Orion
Ook Erik Siebel is een ervaren onderwijsman. Bijna 25 jaar was hij in dienst bij de Leo Kanner Onderwijsgroep; de laatste zeven jaar als schoolleider bij de Leo Kannerschool SO. Door die functie is hij bekend met het Speciaal Onderwijs en kent hij OZC Orion erg goed. Vanaf 2018 is Erik Siebel zich als ZZP'er meer gaan richten op theaterwerk en het organiseren van grote events. Door de coronacrisis pakt hij nu zijn oude vak weer op en zal hij de komende maanden als interim-directeur bij OZC Orion werken en zijn ervaring en passie voor het onderwijs in het algemeen en voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften in het bijzonder gaan inzetten.

Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen PROOLeiden-Leiderdorp en Cardea Jeugd en Opvoedhulp. OZC Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 3 t/m 12 jaar uit Leiden en omgeving, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen dat zij binnen het reguliere of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen.

Karin Landman - Anne Frankschool
Karin Landman werkt al ruim 20 jaar in het onderwijs. Startte als zij-instromer op een school in Warmond. Haar pad ging van leerkracht, IB'er, adjunct-directeur, naar directeur. De afgelopen acht jaar was zij directeur van een school in Den Haag, een school die is uitgegroeid naar een kindcentrum met een eigen onderwijsconcept. Haar passie ligt in het zorgdragen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen, onderwijs dat bij ze past en dat kinderen uitdaagt. Naast haar werk op school heeft Karin voor het SCOH (bestuur) meegewerkt aan professionalisering, kwaliteitsontwikkeling, strategisch beleid, het nieuwe curriculum van de master 'leren en innoveren' van In-Holland, ze nam deel aan het interne auditteam en deed mee aan het onderzoek 'onderwijs anders'.

De Anne Frankschool staat bekend om de goede zorgstructuur voor alle niveaus. De school heeft drie groepen voor hoogbegaafde leerlingen die passend onderwijs krijgen volgens het Nova Onderwijs en een duidelijke zorglijn voor kinderen met leer- en/of gedrags-problemen. Behalve voor de verstandelijke ontwikkeling is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van elk kind.
De Anne Frankschool is een 'Leader in Me school', waar wordt gewerkt aan persoonlijk leiderschap bij iedereen volgens de 7 gewoonten van Stephen Covey.


PROOLeiden-Leiderdorp en openbaar onderwijs
PROOLeiden-Leiderdorp vormt het bestuur van twintig openbare basisscholen: achttien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Gezamenlijk verzorgen de scholen onderwijs aan ongeveer 5.500† kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp.†
PROOLeiden-Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levens-beschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind.