Placeholder image

Tweespalt over gemeentelijk huishoudboekje; oppositie stemt tegen financiŽle kadernota

10 juli 2020
Hoe los je een structureel gat van meer dan een miljoen euro in de Leiderdorpse begroting op? Daarover zijn coalitie en oppositie het grondig oneens, zo bleek dinsdagavond 7 juli bij de behandeling van financiŽle kadernota 2021-2024 in de gemeenteraad. Grootste splijtpunt: voor coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP is verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) niet bespreekbaar, voor de oppositie, bestaande uit PvdA, GroenLinks en LPL, is het snijden in welzijnsvoorzieningen taboe. Bron: Leiderdorpsweekblad, 9 juli 2020

Door: Corrie van der Laan

De coalitie wil bezuinigen met de kaasschaafmethode; op veel terreinen een beetje geld minder. De oppositie wil de ozb met 1 procent verhogen om bezuinigingen in het sociaal domein te voorkomen. Aan het eind van een lange vergaderavond stemde de voltallige oppositie - 10 van de 21 zetels - tegen de Kadernota, die LPL voorman Hugo Langenberg karakteriseerde als "de meest asociale Kadernota die ik in alle jaren dat ik meeloop heb gezien".

Tekorten

De financiŽle kadernota geeft een vooruitblik op de begroting 2021, waarin het college de gemeentelijke inkomsten en uitgaven op een rijtje zet. Op het moment gaat het helemaal niet zo slecht met de Leiderdorpse financiŽn maar er hangen donkere wolken aan de horizon. Zoals het er nu naar uitziet is er in 2021 een tekort van ruim een miljoen euro en dat loopt op tot 1,5 miljoen euro in 2024.

De tekorten komen niet onverwacht. Wethouder Daan Binnendijk (CDA, financiŽn) kondigde een jaar geleden al aan er gaten in het huishoudboekje vielen door met name de hoge kosten van de jeugdzorg en noodzakelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting. Hij gaf drie opties om dat op te lossen: bezuinigen, de belastingen verhogen of een combinatie van die twee. Vorige maand bleek uit de kadernota dat het college ervoor kiest de lokale lasten ongemoeid te laten. Wel hebben burgemeester en wethouders 36 bezuinigingsposten gekozen uit een lijst van ruim zeventig mogelijkheden.

Bij de presentatie van de kadernota, op 8 juni, zei Binnendijk al dat de gemeenteraad andere keuzes zou kunnen maken. En dat gebeurde dinsdag ook. Zowel coalitie als oppositie zijn tegen de voorgestelde bezuinigingen op de bijzondere bijstand (25.000 euro per jaar) en het onderwijskansenbeleid (75.000 euro per jaar vanaf 2022). En alle fracties willen geld besparen door de bijdrage aan de Stichting Wijk en Wouden te schrappen (21.000 euro per jaar) en extra geld binnenhalen door verhoging van de toeristenbelasting (13.000 euro per jaar). Maar daarmee is het op met de eensgezindheid.

Incluzio

De oppositie wil ook de voorgestelde besparingen op onder meer welzijnorganisatie Incluzio (75.000 euro per jaar), de schuldhulpverlening (25.000 euro per jaar) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (25.000 euro per jaar) van tafel hebben. Want met die bezuinigingen laat je de zwakkeren in de samenleving de rekening betalen, zei GroenLinks fractieleider Bob Vastenhoud. Om daarvoor te compenseren, kwamen de drie partijen komen met een reeks van voorstellen. Eťn daarvan is de verhoging van de OZB met 1 procent wat 70.000 euro per jaar zou moeten opleveren.

'Niet door de bodem'

De coalitie erkende dat de bezuinigingen op welzijn pijnlijk zijn maar, zo stelde D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks, "We zakken niet door de bodem." Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) wees erop dat de 75.000 euro die Incluzio gevraagd wordt in te leveren, niet meer dan 4 procent van het totale budget van de organisatie is.

Voor verhoging van de OZB is het nu niet het goede moment, benadrukte CDA fractievoorzitter Mirjam van der Stelt. Veel mensen voelen de financiŽle gevolgen van de coronacrisis en de OZB is al hoog in Leiderdorp. "U moet niet denken dat alleen rijke mensen in Leiderdorp een huis kopen."

Wethouder Binnendijk moet wel om de tafel met Incluzio om te onderhandelen over de bezuinigingen. Er ligt immers een contract met ook financiŽle afspraken voor de komende jaren. Maar de wethouder heeft goede hoop dat gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden.

Hoe de bezuinigingen daadwerkelijk gaan uitpakken, wordt duidelijk op 6 november wanneer de gemeenteraad de begroting voor 2021 vaststelt.

Bron: Leiderdorpsweekblad, 9 juli 2020