Placeholder image

Lerarentekort in Leiden voorspeld, en de parkeertarieven vormen de oorzaak

10 juli 2020
Als Leiden zijn parkeerregels niet aanpast, dan leidt dat onherroepelijk tot een lerarentekort van tien tot vijftien procent. ,,Vooral jonge leraren trekken weg'', voorspelt Arjen van Genderen. ,,We kennen nu al concrete voorbeelden daarvan.'' Bron: LeidschDagblad, 9 juli 2020

Van Genderen is directeur van De Brug, een school voor speciaal onderwijs aan de Wassenaarseweg. Maar hij spreekt ook namens de Leidse onderwijskoepels SCOL (confessioneel) en PROO (openbaar) als hij het Leidse parkeerbeleid van wethouder Ashley North (GroenLinks) op de korrel neemt. ,,Het probleem van het lerarentekort komt direct voort uit de parkeerkosten en dat heeft een zeer grote impact op Leiden.''

De oorzaak van het euvel is simpel te verklaren. Leraren die van buiten Leiden komen, zijn aangewezen op de (brom)fiets of het openbaar vervoer. De stad bereiken met de auto in de spitsuren is lastig en het vinden van een parkeerplek is een nog groter kunststukje. Bovendien moet voor dat laatste, op kwartaalbasis, ook nog eens een substantieel bedrag worden neergeteld.

Probleem is echter dat lang niet alle leraren met fiets, bus of trein naar hun werk kúnnen komen. Zeker wanneer de afstand tussen huis en school groot is en het openbaar vervoer, inclusief overstappen, geen snelle verbinding kent. ,,Veel jonge leerkrachten trekken daarom naar de randgemeenten'', weet Van Genderen. ,,We hebben voorbeelden van leraren die om die reden zijn vertrokken naar scholen in Den Haag en Leiderdorp.''

De oplossing lijkt simpel. Geef leraren die dagelijks een behoorlijke afstand moeten afleggen een gratis Leidse parkeervergunning tussen 8.00 en 17.30 uur. Amsterdam en Den Haag hebben al vergelijkbare maatregelen genomen. ,,Lever maatwerk'', zo roept Van Genderen het stadsbestuur op. Gebeurt dat niet, dan neemt het aantal leerkrachten in de stad met ongeveer 45 af, zo is de schatting. ,,Dan wordt het zeer onaantrekkelijk om in Leiden te werken.''

De onderwijsinstellingen waar de leraren in dienst zijn, kunnen niet een deel van de parkeerkosten op zich nemen. ,,Dat is nu eenmaal uitgesloten'', aldus Van Genderen. ,,Onderwijsgeld moet naar onderwijs gaan.''

Van Genderen is zeker niet de eerste die het probleem aankaart. Het Stedelijk Gymnasium deed het al eerder en enkele scholen volgden het voorbeeld. De gemeente is tot nu toe onvermurwbaar, mede ook omdat andere beroepsgroepen zoals verpleegkundigen zich dan naar verwachting ook op de uitzonderingsmaatregelen gaan beroepen.

Of parkeerwethouder Ashley North (GroenLinks) met de hand over zijn hart strijkt, wordt volgende week bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces bekend.

Bron: LeidschDagblad, 9 juli 2020