Placeholder image

Vice-voorzitter PO-Raad Anko van Hoepen bezoekt Anne Frankschool Leiden

11 maart 2020
Dinsdag 10 maart bracht Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad een werkbezoek aan onze Anne Frankschool. De Anne Frankschool heeft een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen, Nova genaamd, en het werkbezoek vond plaats in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid.
Academische leerkrachten
Het bezoek van Anko van Hoepen was een werkbezoek bij een lid van de BAB (Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs). Het Nova-onderwijs biedt uitdaging voor academische leerkrachten. Door het werkbezoek van Anko van Hoepen in de Week van de Hoogbegaafdheid kunnen we dit onderwerp onder de aandacht brengen, omdat passend onderwijs voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend is. Het werkbezoek leverde meer informatie en een beter beeld van hoogbegaafdheid op en de vice-voorzitter heeft met eigen ogen gezien hoe het onderwijs aan hoogbegaafden er in de praktijk uitziet.

De vice-voorzitter van de PO-Raad sprak zowel met leerlingen als leerkrachten van Nova. De leerlingen vertelden over de lessen, de extra uitdaging die ze krijgen en hoe zij dit ervaren. De leerkrachten deelden hun ervaringen met het lesgeven aan de hoogbegaafde leerlingen, over de signalering van hoogbegaafdheid in de praktijk en wat andere scholen van de ervaringen op de Anne Frankschool kunnen leren. Anko van Hoepen kreeg een rondleiding van leerlingen door de school, woonde lessen bij en gaf zelf een gastles over het onderwijs en voerde met name een klassengesprek over hoe de kinderen het onderwijs ervaren en over welke verbeteringen zij denken dat nodig zijn. In zijn gastles wierp Anko o.a. het volgende discussiepunt op: "Is het verstandig om kinderen in aparte groepen te verdelen, ook wat betreft begaafdheid, of is het beter om ze bij elkaar te houden en zo ook van elkaar te leren en elkaar te helpen?". Hierdoor ontstond een levendig gesprek met de kinderen. Anko ervaarde het bezoek als erg leerzaam en beloofde zijn indrukken mee te nemen in de geledingen waarin hij werkzaam is. Dit kan ook een gesprek met de onderwijsminister zijn.

Nova onderwijs op de Anne Frankschool
De Anne Frankschool geeft met het Nova onderwijs voltijds onderwijs aan 60 hoogbegaafde leerlingen, in drie combinatiegroepen. Deze speciale vorm van onderwijs is gericht op kinderen die beschikken over een hoge intelligentie (IQ>130), creatief zijn in het bedenken van oplossingen en gemotiveerd zijn om te ontdekken en te leren. Hoogbegaafde kinderen denken op een andere manier. Zij leggen de lat vaak hoog, zijn kritisch, hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en ervaren de wereld als het ware intenser. Naast het cognitieve stuk is het 'zijn' daarom ook belangrijk in het hoogbegaafdheidsonderwijs.
Hoogbegaafde kinderen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Passend en uitdagend onderwijs is noodzakelijk voor deze kinderen. Nova onderwijs heeft kleinere klassen dan het regulier onderwijs, schenkt volop aandacht aan 'leren leren' en biedt extra uitdagende vakken, zoals schaken, Chinees en muziek. Voor deze vakken worden specifieke vakleerkrachten ingezet. Dit vraagt extra investeringen voor de school. Niet alleen voor de inzet van die specifieke vakleerkrachten, ook het verder professionaliseren van reguliere leerkrachten, het gedegen intakeproces, de kleinere klassen en het specifieke lesmateriaal brengt extra kosten met zich mee.
Het Nova-onderwijs op de Anne Frankschool heeft een belangrijke functie in de regio.

Week van de Hoogbegaafdheid
De Week van de Hoogbegaafdheid is van 7 t/m 15 maart 2020. Deze week heeft tot doel hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen, kennis over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen en misvattingen over hoogbegaafdheid weg te nemen. Want hoogbegaafdheid roept niet bij iedereen positieve gedachten op. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten.