Placeholder image

Vernieuwingsonderwijs OBS De Pionier belicht in De Groene Amsterdammer

14 februari 2020
Wat kan het onderwijs zelf doen om het tij te keren?

Klik hier voor het artikel in de Groene Amsterdammer, waarin de onderwijsvisie van OBS De Pionier wordt belicht.