Placeholder image

Buurtbewoners zeer ongelukkig met geplande school op korfbalcomplex aan Leidse Saffierstraat

30 mei 2019
Een groep bewoners uit de directe omgeving is uiterst ongelukkig met de mogelijke komst van een internationale basisschool op het Crescendo-terrein aan de Leidse Saffierstraat. Dat blijkt uit een brief die ze naar aanleiding van een bericht in deze krant hebben gestuurd. Bron: Leidsch Dagblad, 27 mei 2019

Het gaat die bewoners niet alleen om het feit dat de brede grasstrook tussen Saffierstraat en Topaaslaan mogelijk wordt bebouwd voor een periode van vijf jaar. Wat vooral steekt, is dat ze het voornemen van onderwijswethouder Paul Dirkse (D66) in het Leidsch Dagblad moesten lezen, voordat het stadsbestuur de wijk op de hoogte stelde. 'Hoewel de betrokken wethouder op de hoogte is van eerdere voorbeelden, meent hij kennelijk dat het besturen per krantenartikel opnieuw de beste aanpak is', staat in de brief aan de gemeente.

Volgens de zeven ondertekenaars is het recent wel vaker voorgekomen dat deze krant eerder informatie naar buiten bracht dan de gemeente. Bij de vestiging van een bed-bad-brood-voorziening voor asielzoekers aan het Maansteenpad bijvoorbeeld, of bij de tijdelijke bewoning van ouderencentrum Robijnhof. 'Het lijkt op participatie wanneer-het-schikt. Zo worden we wel geacht actief deel te nemen aan discussies over ontwikkelingen met betrekking tot het winkelcentrum, het wijkontwikkelingsplan, vergroening en verstedelijking. Gaat het echter om het opbouwen van draagvlak, dan blijkt uit het antwoord van de projectleidster - tijdens een bijeenkomst op 7 mei - dat zij daarbij louter aan informatie denkt en niet aan participatie.'

Over het Crescendo-terrein: 'Er wordt kennelijk geen moment stilgestaan bij het feit dat talloze woningen grenzen aan dit stuk groen dat een oase vormt in een vol gebied. Dat vinden wij zonder meer bedroevend.'

Volgens Dirkse worden buurtbewoners wel betrokken bij een eventuele invulling van de velden waar de korfbalclub verdwijnt. ,,Maar dan moet wel eerst duidelijk zijn dát het Crescendo-terrein ervoor in aanmerking komt want er zijn, vooral in Oegstgeest, nog meer locaties voor de internationale school.''

Bron: Leidsch Dagblad, 27 mei 2019