Placeholder image

Bestuur als motor

10 mei 2016
Leraren en schoolleiders zijn cruciaal voor goed onderwijs en dat geldt eveneens voor schoolbesturen. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen goed is en goed blijft en de hele schoolorganisatie, van leraar tot bestuurder, zich kan blijven ontwikkelen. (Bron: www.poraad.nl)

De PO-Raad is ervan overtuigd dat schoolbesturen zichzelf en hun onderwijs kunnen blijven verbeteren door vooral van elkaar te leren. Daarom heeft ze in opdracht van en met haar leden een begin gemaakt met het maken van een zogenoemd visitatiekader. In een proeftraject in de eerste helft van 2016 gaan vier schoolbesturen op basis van dit visitatiekader een zelfevaluatie doen. Zij worden gevisiteerd door een visitatiecommissie.
Daarnaast hebben we zeventien lerende netwerken opgezet van in totaal 112 besturen: Dit zijn kleine groepjes van vijf tien bestuurders of bovenschoolse stafleden die gedurende een bepaalde periode vijf keer samenkomen om van elkaar en zichzelf te leren rond een bepaald thema. Dat gebeurt onder professionele begeleiding van een ervaren netwerkbegeleider.

De bestuurder van PROOLeiden, Marton de Pinth, neemt ook deel aan een lerend netwerk van de PO-Raad. Via onderstaande link kunt u een interview met hem lezen.
https://jaarverslagen.poraad.nl/bestuur-als-motor