Placeholder image

Nieuwe directeur voor OBS Prins Willem-Alexander (OBSG Leiderdorp)

22 november 2018
Openbare basisschool Prins Willem-Alexander heeft met ingang van 3 december 2018 een nieuwe directeur. OBSG Leiderdorp, de stichting voor het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp, heeft met ingang van 3 december 2018 Bryan Limon aangesteld als de nieuwe directeur van OBS Prins Willem-Alexander. Leiderdorp, 22 november 2018
Bryan Limon volgt scheidend directeur Vincent van der Kooij op, die na 3,5 jaar trouwe dienst de overstap naar het speciaal onderwijs maakt.
Bryan Limon is zijn carrière gestart in het onderwijs als leraar geschiedenis en lichamelijke opvoeding. Vervolgens werkte hij jaren als manager buiten het onderwijs en gaf onder meer leiding aan diverse verandertrajecten. Het onderwijs heeft hij echter nooit losgelaten en in 2012 keerde hij terug naar het onderwijs. Nu combineert hij twee passies: het onderwijs en het leidinggeven. De voornaamste drijfveer van Bryan Limon binnen het onderwijs is dat hij gelooft in het talent van elk kind.

OBS Prins Willem-Alexander is gevestigd in Leiderdorp en maakt onderdeel uit van Stichting OBSG Leiderdorp. Deze school is al tientallen jaren een begrip in Leiderdorp. Een school met een fijne, ontspannen sfeer en een bevlogen team. Naast de standaard vakken als leren lezen, schrijven en rekenen heeft de school veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. De school past het onderwijs aan op de leerbehoefte van ieder kind en zorgt ervoor dat ieder kind klaar is voor de toekomst. 

OBSG Leiderdorp/PROOLeiden
Stichting OBSG Leiderdorp vormt een personele unie met PROOLeiden te Leiden. Bij OBSG Leiderdorp zijn vier openbare basisscholen in Leiderdorp aangesloten, zij vormen sinds 1995 de OBSG Leiderdorp.
PROOLeiden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs.
Gezamenlijk verzorgen OBSG Leiderdorp en PROOLeiden onderwijs aan ongeveer 5.500  kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp. 
 
Openbaar onderwijs
OBSG Leiderdorp en PROOLeiden bieden openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind.


Voor meer informatie:

PROOLeiden / OBSG Leiderdorp

Marton de Pinth
Elisabethhof 21
2353 EW  Leiderdorp
(071) 524 76 70
m.de.pinth@prooleiden.nl
www.prooleiden.nl

OBS Prins Willem-Alexander
Vincent van der Kooij
(m.i.v. 3 december: Bryan Limon)
Leeuwerikstraat 6
2352 ER Leiderdorp
(071) 589 26 59
info@pwaleiderdorp.org
www.pwaleiderdorporg