Placeholder image

Hoe gelijk zijn de kansen in het onderwijs?

13 november 2018
Hoe gelijk zijn de kansen in het onderwijs in de Leidse regio? Neemt ook hier de ongelijkheid toe? En zo ja, hoe kun je dat tegengaan? Bron: Leidsch Dagblad, 13 november 2018

Dergelijke vragen komen donderdagavond vanaf 19.30 uur aan de orde in de Bernardusschool aan het Kooikerspad 2 in Zoeterwoude. Het is een MeetUp-avond, wat betekent dat onderwijsprofessionals hem voor onderwijsprofessionals organiseren. Hun expertise willen ze daarbij op een laagdrempelige manier delen, zodat eenieder beter weet wat er speelt. Het bijwonen van de bijeenkomst is gratis.

Ontwikkelingspsycholoog Ana del Barrio Saiz opent de bijeenkomst door aan te geven wat Europa verstaat onder gelijke kansen. Vervolgens wordt aan thematafels gesproken over zaken als: werkt een voorschoolse aanpak al bij voorbaat achterstanden weg, en: wat kan een gemeente voor mij betekenen? Maar ook: hoe werkt de Brede School Merenwijk taalachterstanden weg, en: hoe kan het Stedelijk Gymnasium leerlingen helpen die thuis weinig ondersteuning krijgen?

Afsluitend is er een paneldiscussie. Vragen die aan de tafels zijn opgekomen, kunnen daar worden voorgelegd aan het panel. Bestuurders van basisscholen (Marton de Pinth van ProoLeiden) en voortgezet onderwijs (Frits Hoekstra van Scol) zitten daarin naast Ger van der Meer van de Brede School Merenwijk, ervaringsdeskundige Marlies de Groot en Wim van der Veer, rector van de Leonardo scholen.

Bron: Leidsch Dagblad, 13 november 2018