Placeholder image

Vijftien basisscholen dicht door staking

12 september 2018
Voor de tweede keer staken de leerkrachten in het lager onderwijs. Ook in Leiden zijn veel scholen woensdag dicht. Bron: De Leydenaer, 10 september 2018.

Onder het motto 'hart voor het onderwijs' hebben de onderwijsbonden besloten tot een staking van het onderwijsgevend personeel op woensdag 12 september voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. De bonden vinden dat het kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. De onlangs afgesloten CAO 'is een mooie stap richting een eerlijk salaris, maar men is van mening dat de afstand tot de hogere salarissen in het voortgezet onderwijs nog te groot is. Bovendien zou een hoger salaris meer broodnodig personeel aantrekken. De bonden eisen 900 miljoen euro en het kabinet biedt 270 miljoen.
In Leiden staken in ieder geval de 15 openbare basisscholen die onder het bestuur van PROOLeiden (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden) vallen. Deze scholen geven les aan zo'n 4.500 kinderen. Marton de Pinth, directeur/bestuurder van PROOLeiden zei in de dagen voor de staking: "De signalen zijn dat er onder al het personeel een grote actiebereidheid is."
Gert-Jan de Zwart, directeur van de obs Lucas van Leyden, benadrukt dat staken een individueel recht is. "Elk personeelslid kiest zelf of hij/zij meedoet aan een staking. Na de inventarisatie binnen ons team is gebleken dat een groot aantal leerkrachten meedoet aan de staking, zodat er op 12 september geen onderwijs worden gegeven."
Scholen hopen dat de ouders de actie onderschrijven en door hun kinderen thuis te houden of elders onder te brengen.

Geen salaris

In Den Haag en Rotterdam betalen veel schoolbesturen op 12 september de salarissen van de stakende leerkracht door. Maar niet elk schoolbestuur doet dat. Sommigen zien daarin een grote actiebereidheid van de leerkrachten die desondanks gaan staken. Marton de Pinth: "De kracht van het stakingsmiddel is dat iedere individuele medewerker laat zien hoeveel het hem of haar waard is om het gestelde stakingsdoel te bereiken. Ik denk dat het nu opnieuw doorbetalen bij een staking het effect van de bewuste individuele keuze ontkracht."
Overigens krijgen leden van de Algemene Onderwijsbond hun salaris betaald door de bond.

Bron: De Leydenaer, 10 september 2018.