Placeholder image

Estafetteactie: PO Zuid-Holland gaat actievoeren

06 september 2018
Op woensdag 12 september wordt door medewerkers in het primair onderwijs in Zuid- Holland en Zeeland gestaakt. De vakbonden hebben, vanuit de samenwerking in het PO-front, de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk een dag neer te leggen. Het PO-front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen, te weinig en wil een betere bekostiging voor het primair onderwijs. Die extra middelen zijn nu vastgelegd in een nieuwe cao, maar zijn nog niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten.

Het bestuur van PROOLeiden ondersteunt de acties. Goed onderwijs vraagt voldoende middelen en voldoende mensen die in de sector willen werken. Een marktconforme beloning is hiervoor nodig.
 

Wat betekent de staking voor onze scholen in Leiden?
Als de leraren op onze scholen gaan staken, zal er geheel of gedeeltelijk geen onderwijs worden gegeven. De directeur van de school zal u informeren of de leraren van de school deelnemen aan de stakingsactie en wat de consequenties hiervan voor de kinderen en voor u zijn.
 

Wij hopen dat ouders de actie ook onderschrijven en ondersteunen door hun kinderen thuis te houden of elders onder te brengen. U helpt de stakende leraren en ons dan om te strijden voor voldoende financiėle middelen om goed onderwijs door goede leraren voor onze kinderen te blijven realiseren.
 

Via deze website en via de informatiekanalen van de school houden wij u op de hoogte.
 

Namens het bestuur PROOLeiden, 

Marton de Pinth


Zie hier ook de uitspraak van Marton de Pinth op de website van de AoB.