Placeholder image

Verwijderen asbest kost 275.000 euro

29 maart 2018
Bij drie Leid­se scho­len is tij­dens een ver­bou­wing as­best aan ge­trof­fen die ver­wij­derd moest wor­den. Dat kost de ge­meen­te in to­taal 275.000 euro. (Bron: Leidsch Dagblad, 29 maart 2018, Loman Leefmans)

Het gaat om ba­sis­school Pa­cel­li aan de Dam­laan, de ELS aan de PC Hooft­laan (bei­de in het Mors­kwar­tier) en het ge­bouw aan het Kil­jan­pad (Zuid­west) waar de ba­sis­scho­len Sleu­tel­bloem en Tel­ders­school naar­toe ver­hui­zen.

Aan dat laat­ste pand is Lei­den ver­re­weg het mees­te geld kwijt: 198.000 euro. Het as­best is op de drie lo­ca­ties reeds weg­ge­haald.Op Sleutelstad.nl staat het volgende over dit onderwerp:

Asbest met spoed verwijderd uit gebouwen van basisscholen

In de gebouwen van drie Leidse basisscholen is recent asbest aangetroffen. Dat was het geval bij de verbouwing van de Pacelli school en de ELS. Dit asbest is direct verwijderd. De gemeente Leiden draait op voor de kosten van het verwijderen van het kankerverwekkende spul.

Ook is asbest aangetroffen bij de sloop van het oude schoolgebouw aan het Kiljanpad 2. Dit pand is gesloopt om nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem mogelijk te maken.

Wanneer bij sloop of verbouwing van een basisschool asbest wordt aangetroffen, moet dit worden verwijderd. Het schoolbestuur is als eigenaar en bouwheer verantwoordelijk voor het laten verwijderen ervan, de gemeente is verantwoordelijk voor het financieren ervan. Het gaat om circa 275.000 euro.