Placeholder image

Nieuwbouw Kiljanpad - Teldersschool

14 januari 2018
Na de kerstvakantie zijn we verblijd dat nu ook het frame voor het hoofdgebouw er gedeeltelijk staat. Deze week besteden we aandacht aan de vormgeving van het gebouw. Daan Josee is de architect en hij legt zijn gedachten over het gebouw uit (Bron: http://nieuwbouwkiljanpad.blogspot.nl/)
Over de architect

Daan Josee is in 1986 afgestudeerd aan de TU Delft. Sinds 1988 is hij werkzaam bij
Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV als zelfstandig opererend architect. Sinds 2000 als architect / directeur. In de loop der tijd heeft Daan een groot aantal scholen en andere projecten ontworpen en gerealiseerd. Bij het overgrotedeel van deze projecten speelde de invlechting van het gebouw in het landschap of het stedelijke weefsel een voorname rol. 

Naast de werkzaamheden in het bureau is Daan actief als o.a. gastdocent aan de TUDelft "Architecture and Sustainability" en voorzitter bestuur Architectuurcentrum Rondeel Deventer. In 2008 ontving hij de culturele prijs "De Gulden Adelaar" van Deventer.

Zie voor meer informatie www.kristinsson.nl.


Over de nieuwbouw

Een school met een voortuin

De kavel voor de nieuwe school is royaal van maat. We hadden dan ook verschillende mogelijkheden om het gebouw op de kavel te situeren. De uiteindelijke plaats van het gebouw is bepaald door de groene strook en de brug. We wilden de bestaande brug graag opnemen in het nieuwe plan en we wilden de zichtlijn op het gebouw over de brede groenstrook open houden. 
Daardoor is het gebouw zoveel mogelijk achter op de kavel geplaatst, maar ook niet verder dan nodig is om de voorgevel op een lijn te krijgen met de brug. Zo verkrijgen we een mooie doorgang voor de gevel van de nieuwe school langs van de brug naar de Hofstraat.
Door deze positie op de kavel ligt het schoolplein voor het overgrote deel vóór het gebouw: een school met een voortuin. Aan deze grote voortuin liggen de hoofdentrees van beiden scholen.

Omgeven door verschillen

De Hoflaan, de Telderskade en het Kiljanpad zijn de straten die de locatie voor het nieuwe kindcentum omgegeven.  De omringende bebouwing wordt gekenmerkt door aanmerkelijke schaalverschillen. Van laagbouw rijtjeswoningen tot appartementengebouwen van drie tot vier lagen en een woontoren van dertien bouwlagen op de plaats waar de Telderskade het spoor oversteekt. 
Het schoolterrein is aan twee zijden omgeven door water. Aan het Kiljanpad (aan de woontorenzijde) is een brug over het water gemaakt. Die bestaande brug gaan we hergebruiken. De brug wordt aangesloten op een fietspad. De school wordt daarmee tweezijdig bereikbaar: vanuit de Hoflaan en vanaf het Kiljanpad.
Op de hoek Hofstraat en Telderskade is een brede groenstrook. Waar een trapveld en de speeltuinvereniging een plaats hebben. Daardoor ligt de school aan die kant in een mooie open groene ruimte.

Een gezamenlijk midden

Het gebouw heeft een eenvoudige rechthoekige grondvorm die door een middenwand wordt opgedeeld in twee gelijke delen. Het is daarmee als het ware een twee-onder-één-dak-school. 

De middenwand en de donkere bakstenen geveldelen definiëren een gebied waar de scholen samen iets voor elkaar betekenen. Dat krijgt vorm in gezamenlijk te gebruiken ruimten en wisselend te gebruiken ruimten. Op de deellijn van de scholen liggen een spelruimte, een liftkamer, een aantal spreekkamers en diverse ondersteunende voorzieningen die het gezamenlijke gebruik dienen. 
De scholen hebben verschillende vloerkleuren. Langs de middelijn en in de gezamenlijke ruimten is afgesproken dat daar een gedeelde kleur wordt toegepast. In die neutrale, gedeelde, kleur gaan de beide scholen in elkaar over.

Een krans van lesruimten

De groepsruimten voor het instructie onderwijs liggen als een krans om een leerplein. De leerpleinen met de omliggende groepsruimten sluiten als het ware als twee U-vormen, links en rechts, tegen de middenwand aan. 
De groepsruimten hebben fraaie volglazen scheidingswanden aan de zijde van het leerplein, zodat er veel licht van de gevel in het hart van het gebouw kan doordringen. Ook wordt door de glaswanden de betrokkenheid van de groepsruimten op de leerpleinen extra vergroot zonder dat dat ten koste gaat van de concentratie in de groepsruimten. 
De visuele openheid van groepsruimten en leerpleinen stimuleert ook de verbondenheid tussen de  groepen onderling. Op een onnadrukkelijke manier kan zo worden ervaren deelgenoot te zijn van de hele school.

Een glazen daklicht zorgt voor mooi hoog licht en zicht op de atmosferische veranderingen in het wolkendek.