Placeholder image

Informatie voor invallers

Pool West is de regionale vervangingspool voor het primair onderwijs in Delft - Pijnacker-Nootdorp -  Lansingerland - Zuidplas - Den Haag - Zoetermeer - Leiden. Het is hun missie dat geen enkele klas een schooldag hoeft over te slaan vanwege de afwezigheid van een leerkracht. Ben jij die invalleerkracht, LIO'er of onderwijsassistent die voor de klas komt lesgeven?

Pool West is een stichting waarbij 19 schoolbesturen zijn aangesloten. Samen vertegenwoordigen de besturen ruim 200 scholen die van elkaar verschillen in cultuur en lesprogramma. Deze boeiende mix van diverse scholen levert vervangingsverzoeken op die altijd nét om een andere leerkracht vragen. Pool West kent al deze verschillen tussen scholen en streeft ernaar om ook alle leerkrachten die ingezet worden als vervangingsleerkracht goed te kennen. Alles met als doel om werkelijk goede matches te maken. 


Vacatures

Op hun website vind je een grote vacaturebank waarin je zowel reguliere als vervangingsvacatures vindt. Pool West bemiddelt alleen voor de vervangingsvacatures waar je invalt voor een reguliere leerkracht. Voor de reguliere vacatures geldt dat je kunt solliciteren bij de basisschool zelf.

De korte vervangingsverzoeken en spoedvervangingen staan niet op de website. Deze moeten immers zo snel als maar kan ingevuld worden. Voor de invulling van deze specifieke verzoeken benaderen zij de personen die zich bij hun hebben aangemeld en daarbij hebben aangegeven ook, en soms juist, voor korte periodes beschikbaar te zijn.


Meld je aan

Heb jij een lesbevoegdheid en deel de missie dat geen enkel kind ook maar een dag thuis hoeft te zitten omdat er geen leerkracht is? Geef je dan op voor de invalpool en geef je wensen aan. Wil je alleen ingezet worden op scholen die op fietsafstand van je woning gevestigd zijn? Of alleen op een bepaalde dag? Of wil je niet vaker dan twee keer per maand voor de klas staan? Daar houden zij rekening mee!
 

LIO'ers en onderwijsassistenten

Ben je nog student op de PABO of heb je een diploma onderwijsassistent? Ook dan kun je je bij Pool West inschrijven om regelmatig in te vallen. Zo doe je wat ervaring op tijdens je studie of kun je als onderwijsassistent de leerkracht tijdens afwezigheid vervangen.


Invalpool vs uitzendbureau

Pool West is een stichting zonder winstoogmerk. Zij voeren hun werk uit zonder de rekening bij de scholen neer te leggen. De aangesloten scholen ondersteunen de stichting met een vaste bijdrage per schooljaar.

Deze werkwijze kent drie grote voordelen:

  • Een bemiddelingsverzoek kost de school niets extra. Zo blijft geld dat voor onderwijs is bedoeld ook voor dat doel bestemd en vloeit het niet in de zakken van commerciële partijen die voor elke bemiddeling betaald worden. 
  • Als vervangingsleerkracht kom je direct in dienst bij een schoolbestuur en niet bij Pool West. Daarmee val je onder de CAO Primair Onderwijs, bouw je pensioen op en heb je recht op alle secundaire arbeidsvoorwaarden die binnen die CAO geregeld zijn.
  • Wil je overstappen naar een reguliere baan binnen een school, dan is er geen enkele belemmering. Waar een uitzendbureau in dat geval een hoge fee vraagt, werkt Pool West graag kosteloos mee aan de overstap.