Placeholder image

PI de Brug zoekt met spoed een fulltime leerkracht SO

Over de school

PI De Brug (Leiden)

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

Over de functie
Aantal uur per week: 24 - 32 uur 32 - 40 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,6
Werkdagen: Array
Startdatum: Per direct
Vacturebeschrijving

PI de Brug zoekt met spoed een fulltime leerkracht SO voor 5 dagen/week (0,6 Fte) DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
Uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen wat nog geleerd moet worden en compenseren waar nodig
"Gewoon" waar kan en "speciaal" waar nodig!

De Brug zoekt met spoed

een fulltime leerkracht SO of parttimers voor 5 dagen/week (0,6 Fte)

Wie zoeken we?
We zoeken (een) leerkracht(en) voor in totaal 5 dagen/week voor:
- ondersteuning van individuele leerlingen of groepjes < 6 leerlingen,
- het geven van extra instructie aan kleine groepjes,
- het verzorgen van invalwerk bij afwezigheid van een groepsleerkracht,
- een leerkracht die kan uitgroeien tot een volwaardige groepsleerkracht.
We zoeken een leerkracht met een stevige en stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen.
Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren.
Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen en hecht naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over 3 groepsklimaten met meer/minder structuur en voorspelbaarheid.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • openstaat om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • ouders ziet als educatief partner.
Wij bieden:
  • bij goed functioneren een baangarantie (bestuursaanstelling) bij PROOLeiden-Leiderdorp
  • een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs - zorg
  • intensieve werkbegeleiding
  • een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
Functie-eisen:
PABO-diploma en affiniteit met het Speciaal Onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal L11

Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van "PI-school De Brug", telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u per mail richten aan:
Dhr. A. van Genderen, e-mail: avgenderen@pidebrug.nl
Solliciteren
Contactpersoon: Arjen van Genderen
Telefoon: +31-715157222
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl