Placeholder image

PI De Brug zoekt met spoed een invalleerkracht SO

Over de school

PI De Brug (Leiden)

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beļnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

Over de functie
Aantal uur per week: 16 - 24 uur 24 - 32 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,4
Werkdagen: In overleg
Startdatum: Per direct
Vacturebeschrijving

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
Uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen wat nog geleerd moet worden en compenseren waar nodig
“Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!
De Brug zoekt met spoed een invalleerkracht SO voor minimaal 2 dagen/week (0,4 Fte) voor langdurige afwezigheid van een collega

Wie zoeken we?
We zoeken een invalleerkracht voor minimaal 2 dagen/week voor langdurige afwezigheid van een collega voor een structuurplusgroep met maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van 9 – 11 jaar.
We zoeken een leerkracht met een stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen.
Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren.
Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen en hecht naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiėren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over 3 groepsklimaten met meer/minder structuur en voorspelbaarheid.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • openstaat om van en met elkaar te leren;
  • ouders ziet als educatief partner.
Wij bieden:
  • bij goed functioneren een baangarantie (bestuursaanstelling) bij PROOLeiden-Leiderdorp
  • een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – zorg
  • intensieve werkbegeleiding
  • een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
Functie-eisen:
PABO-diploma en affiniteit met het Speciaal Onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal L11

Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van “PI-school De Brug”, telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u per mail richten aan:
Dhr. A. van Genderen, e-mail: avgenderen@pidebrug.nl
Solliciteren
Contactpersoon: Arjen van Genderen
Telefoon: +31-715157222
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl