Placeholder image

Brede school Merenwijk organiseert samen met Buzz 2 taalklassen Nederlands voor ouders

27 januari 2023
Op de Brede school Merenwijk zijn in het kader van het vergroten van de ouderbetrokkenheid 2 taalklassen gestart. Er blijkt zeer grote belangstelling onder de ouders en de beide klassen zitten nagenoeg vol. De school heeft de leerkracht gevonden en biedt de ruimte om 2 x per week 2 klassen taalles te laten volgen. Maatschappelijk partner BUZZ heeft de organisatie op zich genomen, waardoor er een mooie samenwerking tussen Buzz en de Brede school Merenwijk is ontstaan. De ouders geven aan dat hun kinderen het 'heel grappig' vinden dat hun ouders nu ook op hun school les hebben.