Placeholder image

Werkbezoek Tweede Kamerlid MariŽlle Paul aan Anne Frankschool

21 december 2022
Vrijdag 16 december 2022 bracht Tweede Kamerlid MariŽlle Paul (VVD) een werkbezoek aan de NOVA-afdeling van de Anne Frankschool. De NOVA-afdeling is speciaal gericht op Hoog Begaafdheidsonderwijs (HB). NOVA is aangesloten bij HB-scholen.nl, een initiatief van samenwerkende HB-voorzieningen in Nederland. HBscholen.nl maakt zich hard voor erkenning en structurele financiŽle ondersteuning voor voltijd HB-onderwijs binnen het primair onderwijs.
Brandbrief HB.school.nl
Aanleiding van het werkbezoek is de brandbrief die HBscholen.nl schreef aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister moet namelijk een plan van aanpak schrijven voor het HB-onderwijs. Veel HB-scholen worden in hun bestaansrecht bedreigd en het HB-onderwijs is meestal geen speerpunt binnen het onderwijs. Dit zou het wťl moeten zijn en om deze noodzaak te onderstrepen schreef HB.scholen.nl de brandbrief. NOVA ondersteunt deze brandbrief en nodigde verschillende Tweede Kamerleden en leden van het Ministerie van OCW uit om kennis te maken met het HB-onderwijs.

Doel werkbezoek
Door het werkbezoek kon MariŽlle Paul zelf zien hoe een HB-school werkt en vooral wat de noodzaak van dit type onderwijs is en hoeveel kinderen bij HB-onderwijs gebaat zijn. NOVA en ook andere voltijds HB-scholen in Nederland hebben een lange wachtlijst, dit betekent dat niet alle hoogbegaafde kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en daardoor wellicht thuiszitter worden, want HB-leerlingen hebben een andere vorm van onderwijs nodig.

Stem van de leerling
MariŽlle Paul kreeg een rondleiding door de school, had een gesprek met schoolleiders van verschillende HB-scholen en sprak ook met ouders. Hieruit kwam vooral naar voren dat er extra bekostiging nodig is zodat er vroegtijdig gesignaleerd kan worden en er voltijds HB-onderwijs geboden kan worden. Een van de ouders gaf aan dat er ook veel volwassen HB'ers thuiszitten, omdat er geen erkenning en herkenning is geweest in hun jeugd.†
Het Tweede Kamerlid is ook geÔnteresseerd in de stem van de leerling en sprak daarom bijna een uur met verschillende NOVA-leerlingen uit groep 5/6 en groep 7/8. Op de vraag van mevrouw Paul: "Wat moet ik mee terug nemen naar de Tweede Kamer?" antwoordde een leerling: "Zorg voor meer voltijd HB-klassen, zodat meer kinderen het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben. ".

Brede vertegenwoordiging
Naast MariŽlle Paul en haar medewerker, Karin Landman en Gerritje Snip namens NOVA en OdG (Over de Grenzen, een onderwijszorgcombinatie voor HB-leerlingen die thuiszitter zijn geweest of dreigen uit te vallen) waren bij het werkbezoek verschillende schoolleiders van andere HB-scholen aanwezig: Priscilla Oud-Deinum (Via Nova, Velserbroek), Marjolein Kraal (DaVinci Eemland, Amersfoort) en Kees van Heesbeen (Kronenburgh, Rijswijk). Daarnaast was er een aantal ouders van leerlingen bij NOVA en waren er leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8 aanwezig. Vanuit het bestuursbureau PROOLeiden-Leiderdorp, waartoe de Anne Frankschool behoort, was adviseur Onderwijs & Kwaliteit Judith van der Togt aangesloten.

NOVA-onderwijs
De Anne Frankschool geeft sinds 1 februari 2010 onderwijs aan hoogbegaafde kinderen; het Nova-onderwijs. Hoogbegaafde kinderen denken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder dan leeftijdsgenoten. Passend en uitdagend onderwijs is voor deze groep kinderen een noodzaak.†
De NOVA-afdeling heeft vier groepen: Nova 3/4 voor 6/7-jarigen, twee groepen Nova 5/6 voor 8/9-jarigen en Nova 7/8 voor 10, 11 en 12-jarigen.