Placeholder image

Anne Frankschool voor tweede keer Klassenwerkplek

23 maart 2022
De Anne Frankschool verdient voor de tweede achtereenvolgende keer het predicaat Klassewerkplek. Dit is 18 maart op het landelijke schoolleiderscongres van de AVS bekend gemaakt. Klassewerkplekken zijn scholen in het primair onderwijs in Nederland met het grootste werkgeluk voor leerkrachten.
In 2021 deed de Anne Frankschool voor de eerste keer mee aan het onderzoek van Klassenwerkplek. Meteen al bleek dat het werkgeluk onder leerkrachten op deze school hoog is; daarmee verdienden ze het predikaat Klassewerkplek. Dat de school zich ook in 2022 een Klassewerkplek mag noemen is iets om trots op zijn.  

Wat is een Klassewerkplek
Klassewerkplekken zijn scholen die zich kenmerken doordat ze minder vacatures en minder verloop hebben, een laag verzuim én daarmee een goed onderwijskwaliteit bieden. Het werkgeluk organiseren deze scholen door professionele autonomie te bieden aan de leerkrachten, ondersteund door een organisatie met duidelijke kaders, doelen en visie. Daarnaast is er ruimte voor de mens achter de professional, en worden leerkrachten uitgedaagd te groeien richting hun eigen doelen.
Uit het onderzoek van Klassewerkplek blijkt dat de schoolleider een grote invloed heeft op het werkgeluk van de leerkrachten.

Onderzoek Klassewerkplek
Ieder jaar doet Klassewerkplek onderzoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. Ze vragen de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken ze naar zeven thema's die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ze aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. 
Resultaten 2022 - Klassewerkplek
https://www.youtube.com/watch?v=tZJRNq0mzU0&feature=youtu.be