Placeholder image

'Om kinderen gelijke kansen te bieden moet Leiden aan de Integrale Kind Centra'

16 maart 2022
'Om kinderen gelijke kansen te bieden moet Leiden aan de Integrale Kind Centra'
Om kinderen in Leiden gelijke kansen te kunnen bieden, moet ook de Sleutelstad krijgen wat een groeiend aantal gemeenten al heeft: Integrale Kind Centra (IKC). Daar is immers alles onder één dak voor kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, van onderwijs en opvang tot welzijn en zorg.

Dit is een van de in een pamflet gevatte boodschappen die schoolbestuurders dezer weken aan plaatselijke politici meegeven, in de hoop dat die er iets mee gaan doen wanneer ze na de gemeenteraadsverkiezingen een college vormen.

,,Vaak wordt gedacht dat in het onderwijs het verschil wordt gemaakt, maar het is breder'', legt Harry van Alphen van schoolbestuur SCOL uit. ,,Het begint al wanneer een kind wordt geboren en bijvoorbeeld ouders heeft die de taal niet zo goed machtig zijn en hier niet zo goed de weg weten. Want als je minder goed de weg weet, mis je dus ook voorzieningen die verspreid over de stad zitten.''

,,In een IKC wordt de weg voor je geplaveid. In een heel vroeg stadium - 0-jarigen kunnen er al terecht in de kinderdagopvang - kan daar worden gezegd: 'Die en die heeft extra zorg nodig'. Zorg die ook nog eens onder hetzelfde dak kan worden geboden. En doordat alle voorzieningen rond kinderen en hun ouders bij elkaar zitten, kunnen de partijen daarbij beter samenwerken. Zijn er vraagstukken, dan zijn de lijnen heel erg kort.''

Het Gebouw
Veel gemeenten kiezen al langer voor IKC's, maar Leiden heeft er niet één. Zeker, in Het Gebouw in Leiden-Noord zitten veel scholen en voorzieningen bij elkaar, van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek tot instellingen die huiswerkbegeleiding geven aan kinderen en taallessen geven aan anderstalige ouders. Maar een echt IKC is het niet.

Zo ontbreekt een voorschoolse opvang en lopen de schoolbestuurders er tegenaan dat zaken vaak worden aangestuurd vanuit verschillende beleidsrichtingen bij de gemeente, van armoedebeleid en jeugdbeleid tot wijkgericht werken. ,,Daardoor moeten wij al die partijen nu bij elkaar brengen en dat kost ons ontzettend veel tijd'', weet Marton de Pinth van PROO Leiden-Leiderdorp. ,,Wij zeggen daarom: bundel dat nou om er een echt IKC van te maken in Noord. Deze maand hebben we daar ook subsidie voor aangevraagd.''

Het tweede IKC zien de schoolbestuurders graag in de Stevenshof verrijzen. Na een jaar of veertig zijn de basisscholen in de wijk aan vervanging toe en de besturen willen dat moment aangrijpen om breder aan de slag te gaan. Niet alleen willen ze nieuwe onderwijsgebouwen, ze willen tevens extra voorzieningen de school in halen. ,,Omdat veel voorzieningen toch al per wijk zijn georganiseerd, is dat makkelijk te realiseren'', stelt De Pinth. ,,Je spaart dan ook gelijk de huisvestingskosten uit van al de verschillende gebouwtjes waarin ze nu zitten.''

Slaaghwijk
Of neem de Slaaghwijk, waar de openbare school volgens hem in een 'ramp van een schoolgebouw zit met eindeloze gangen': ,,Komt daar een veel compacter IKC, dan kun je op de vrijkomende ruimte eengezinswoningen bouwen, waardoor de wijk ook wat meer gemêleerd wordt.''

Het omtoveren van scholen in IKC hoeft niet in alle wijken tegelijk te gebeuren; dat gebeurt met de huidige plan voor de vervanging van scholen ook niet. De bestuurders zien wel graag dat de gemeente er een plan voor maakt: ,,En daarbij moet je ook bedenken wat je bespaart doordat kinderen, doordat ze meer kansen krijgen, tegen minder problemen aanlopen in het leven. Uiteindelijk bespaar je zo als overheid ook geld."

Wanneer leerlingen met een beperking er eveneens terecht kunnen, kan volgens Van Alphen ook nog eens worden bereikt dat 'elk kind uit de wijk met andere kinderen daar omgaat': ,,Ook op dat punt is er nu veel kansenongelijkheid. Leerlingen met een handicap gaan nog vaak naar een aparte school en dat kan anders. Zo hebben we de nieuwe vmbo-school Leystede samen gebouwd met de Thermiekschool voor leerlingen met een beperking. Zij horen er helemaal bij en vinden het fantastisch.''

Bron: Leidschdagblad, 16 maart 2022