Placeholder image

Nieuwbouw Leidse basisscholen Meerpaal en Tweemaster kan van start

07 september 2021
Marton de Pinth van PROOLeiden-Leiderdorp tekende gisteren namens de bouwheer het aannemerscontract met bouwkundige aannemer KernBouw en installateur Roos en Doorn. Daarmee kan de nieuwbouw van basisscholen De Meerpaal en de Tweemaster van start. De bouw duurt ongeveer anderhalf jaar, de oplevering is gepland aan het einde van 2022.
De huidige gebouwen van De Meerpaal en De Tweemaster zijn 45 jaar oud en hebben veel gebreken. Ze voldoen niet meer aan de eisen die gelden voor basisscholen. Daarom is een nieuw gebouw nodig. Ook het schoolplein wordt aanpakt. Naast de twee basisscholen komen ook de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal in het nieuwe gebouw.

Van links naar rechts: Marton de Pinth (directeur-bestuurder PROOLeiden-Leiderdorp), Marlieke Leeuwenburgh (directeur De Tweemaster), Marjolein Dagevos (directeur De Meerpaal) en Harry van Alphen (voorzitter college van bestuur SCOL).


Bij de feestelijke ondertekening van de twee contracten waren vertegenwoordigers aanwezig van de betrokken schoolbesturen PROOLeiden-Leiderdorp en SCOL, bouwkundig aannemer KernBouw en installateur Roos en Doorn, de schooldirecteuren, gemeente Leiden en de bouwdirectie van Alphaplan.

Bron: Sleutelstad, 7 september 2021