Placeholder image

Corona bij twee leerlingen op OBS de Viersprong

19 juni 2020
Bij twee leerlingen van de Viersprong, een van onze scholen, is het coronavirus geconstateerd. Beide kinderen hebben milde klachten en zijn sinds woensdag niet op school geweest.
Wij zijn als bestuur in nauw contact met de school, de GGD en de gemeente en hebben de nodige maatregelen getroffen:

- De school blijft open; kinderen kunnen gewoon naar school komen als ze geen klachten hebben. Er is volgens de GGD namelijk geen sprake van een 'uitbraak', omdat het slechts twee kinderen betreft en deze kinderen in dezelfde groep zitten. Bovendien spelen kinderen een zeer beperkte rol in het verspreiden van het virus.
- De kinderen van groep 4b, waar de twee kinderen met het coronavirus in zitten, blijven thuis.
- Als ouders het prettiger vinden hun kind(eren) nu thuis te houden, dan kan dat; vanaf maandag 22 juni biedt de Viersprong, naast dat kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan, ook thuiswerk voor alle groepen.

De ouders van de school zijn geļnformeerd over de maatregelen, onder meer tijdens een informatiebijeenkomst die de school in samenwerking met de GGG organiseerde.

We volgen de situatie op de Viersprong nauwlettend en blijven in contact met de GGD om te kijken of, hoe en wanneer we de maatregelen kunnen aanpassen.