Placeholder image

Onderwijsminister Slob en staatssecretaris Van Ark bezoeken Lorentzschool

19 mei 2020
Maandag 18 mei brachten minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan de Lorentzschool, gecombineerd met een bezoek aan BSO 't Kasteel in Leiden.

Onderwerp van gesprek is de ervaringen van de scholen en de bso's in deze Coronatijd ten aanzien van hun samenwerking bij het opengaan van de basisscholen. De bewindslieden willen graag vanuit het werkveld zelf horen waar scholen en bso's tegenaan lopen en wat de overheid kan betekenen voor onderwijs en opvang. Want het vergt een behoorlijke organisatie voor scholen om de nodige Corona-maatregelen toe te passen en er een 'anderhalvemeterschool' met '50% onderwijstijd' van te maken. Zeker voor een grote school als de Lorentzschool, met ruim 900 leerlingen, 70 medewerkers en 8 locaties voor buitenschoolse opvang waarmee de school te maken heeft. Nieuwe roosters, verruiming van inloop- en ophaaltijden, veiligheid voor de leerlingen en leerkrachten, lijnen uitzetten op het schoolplein, looproutes, extra schoonmaak en hygiënemaatregelen, instructies aan leerlingen, ouders en medewerkers en: het bieden van een combinatie van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

Het was een prettig en open werkbezoek, waarbij werd gesproken over belangrijke onderwerpen als: hoe de leerlingen de (her)opening ervaren, hoe de ouders hier tegenaan kijken, hoe de samenwerking met de BSO's was en hoe scholen en BSO's tot afspraken kwamen.

De Lorentzschool heeft de 'anderhalvemeterschool' goed voorbereid, maar stuitte toch op enkele praktische problemen. Directeur John van Bezouw: "Vooral de timing was een uitdaging. Het is erg belangrijk om goed af te stemmen met de buitenschoolse opvang, er leven verschillende vragen bij de verschillende locaties, verwachtingen van school en BSO lopen niet altijd parallel en sommige informatie was AVG-gevoelig."

18 Mei konden de Lorentzschool en de acht locaties voor kinderopvang met de gemaakte afspraken zonder verrassingen open. Het ophalen van de kinderen door de bso's verliep soepel, waarbij de Lorentzschool dezelfde ophaalroutines (tijden, routes en verzamelpunt) aanhield. De sfeer was ontspannen, kinderen én leraren waren blij dat ze weer mochten beginnen.