Placeholder image

Leidse kinderen ontbijten met prinses Beatrix

28 oktober 2016
Prin­ses Be­a­trix komt maan­dag 7 no­vem­ber naar Lei­den. In de Hor­tus Bo­ta­ni­cus opent zij het Na­ti­o­naal School­ont­bijt. Ze zal daar met zo’n dertig leerlingen van openbare basisschool Telders ont­bij­ten. (Bron: Leidsch Dagblad, 28 oktober 2016)
De prin­ses is be­scherm­vrou­we van Jan­tje Be­ton, dat dit jaar is uit­ge­ko­zen als het goe­de doel van het Na­ti­o­naal School­ont­bijt. Jan­tje Be­ton richt in het hele land speel­tui­nen op, zo­dat meer kin­de­ren bui­ten kun­nen be­we­gen. Het Na­ti­o­naal School­ont­bijt wil kin­de­ren be­wust ma­ken van het be­lang van ge­zond eten. Scho­lie­ren slaan het ont­bijt vaak over. Om dit te­gen te gaan, ont­bij­ten ba­sis­school­kin­de­ren van maan­dag 7 tot vrij­dag 11 no­vem­ber elke och­tend sa­men op school.