Placeholder image

Reactie bestuur persconferentie Mark Rutte

21 april 2020
Vanavond hebben we kennisgenomen van het besluit dat de regering heeft genomen betreffende het heropenen van de scholen.

Nadat de afgelopen weken de leraren van alle PROOLeiden-Leiderdorp-scholen een megaklus hebben geklaard om onderwijs op afstand te realiseren, wordt het onderwijs nu opgeroepen om fysiek primair onderwijs te herstarten. Het is fijn dat we de kinderen weer gaan zien, de afgelopen weken hebben juffen en meesters op heel veel verschillende manieren laten weten dat ze de kinderen misten!

Hoe gaan we ze weer ontmoeten in de school? Wat hebben de kinderen en de gezinnen thuis meegemaakt? Dat zal bij aanvang om aandacht vragen. We geven de leraren en leerlingen de ruimte hier bij de herstart aandacht aan te besteden. We willen zorgen voor een rustige landing op school, zodat de kinderen weer kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Welbevinden staat op 1.

De afgelopen dagen hebben scholen met hun leraren zich voorbereid op die vraag. Er is nagedacht over mogelijke scenario's en wat hiervan de consequenties kunnen en zullen zijn voor kinderen, leraren en ouders. Nu ligt er de maatschappelijke opdracht om een nieuwe onderwijspraktijk te gaan maken. Natuurlijk zijn we gewend om na een schoolvakantie 'n school weer op te starten. Maar momenteel ligt er een veel complexere vraag: hoe gaan we - na een periode van wekenlang thuisonderwijs - in een anderhalve-metermaatschappij, met vragen en onzekerheden rondom veiligheid en gezondheid, onderwijs vormgeven en organiseren?

Ik heb er vertrouwen in dat we, samen met ouders, die klus kunnen klaren. Ik heb vertrouwen in de professionaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en veerkracht van onze professionals dat we hierin gaan slagen. Dat hebben ze de laatste weken al laten zien.

Ik begrijp ook de zorgen rondom veiligheid en gezondheid die bij velen leven. Daarom zal de opdracht om op 11 mei weer onderwijs te gaan verzorgen niet makkelijk zijn.

Welke stappen gaan we de komende dagen (en weken) zetten?

Morgenvroeg starten we met intern overleg binnen de scholengroep en de scholen om de vraag van de overheid te vertalen naar onze werkpraktijk. Daarna zullen we snel overleg gaan voeren met onze Leidse en Leiderdorpse collega's uit onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang om, in afstemming met elkaar, het te gaan realiseren. Er komen vast gezamenlijke afspraken, waarbij de uitvoering op schoolniveau altijd maatwerk zal zijn.

PROOLeiden-Leiderdorp staat voor Onderwijs met aandacht voor elkaar.

We hebben dat voor elkaar gekregen toen we onderwijs op afstand moesten realiseren, we gaan ons uiterste best doen dat ook bij het heropenen van scholen zo goed mogelijk te doen.

Met vriendelijke groet,

Marton de Pinth
directeur-bestuurder