Placeholder image

Leids college keurt vier projecten Leidse onderwijshuisvesting goed

17 januari 2020
Vier projecten voor voorzieningen in onderwijshuisvesting die zijn ingediend door Leidse schoolbesturen, zijn goedgekeurd door het college. Er zijn financiŽn beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting van De Tweemaster en de Meerpaal, extra middelen voor het nieuwe schoolgebouw van het Leonardo College en er is geld voor de eerste inrichting van de nieuw te bouwen internationale school. Voor de uitbreiding van Het Metrum met vier praktijklokalen is ook geld vrijgemaakt, maar daar moet de Leidse gemeenteraad eerst nog over beslissen. Bron: sleutelstad.nl, 15 januari 2020

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Paul Dirkse over onderwijshuisvesting.

Tweemaster en Meerpaal
Om de geplande nieuwbouw van de basisscholen De Tweemaster en de Meerpaal op het Broekplein mogelijk te maken, is gedurende de bouw tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor de benodigde financiŽn beschikbaar gesteld. Ook zijn er voor dit project de middelen toegekend voor de sanering van asbest tijdens de sloop van de bestaande opstal en voor het woonrijp maken van het perceel na de nieuwbouw van de scholen.

Leonarde College
De gemeente heeft besloten extra middelen vrij te maken voor de realisering van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College.†Door de sterk gestegen bouwkosten†bleek de nieuwbouw van de school niet binnen het oorspronkelijke budget te kunnen worden gebouwd.

Internationale basisschool
Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein aan de Saffierstraat aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de†nieuwe internationale basisschool. Door de gemeente wordt de noodzakelijke eerste inrichting voor de nieuwe Internationale basisschool vergoed.†

Het Metrum
De school voor voortgezet speciaal onderwijs Het Metrum wordt gerenoveerd en uitgebreid met vier praktijklokalen. Dit wel onder voorbehoud van een positief besluit door de gemeenteraad over de financiering van het project. Daarvoor moet een krediet van ruim vier miljoen euro beschikbaar worden gesteld.Bron:†sleutelstad.nl, 15 januari 2020