Placeholder image

PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de stichtingen voor het openbaar primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd.

07 januari 2020
PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de stichtingen voor het openbaar primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd.
Beide stichtingen vormden vanaf 1 oktober 2017 een personele unie; in bestuurlijke zin werkten PROOLeiden en OBSG Leiderdorp al als één organisatie, met dezelfde bestuurder en dezelfde leden van de Raad van Toezicht. De twee stichtingen die PROOLeiden en OBSG Leiderdorp bij deze personele unie vormden, worden met de fusie één stichting voor openbaar onderwijs: PROOLeiden - Leiderdorp.


De fusie is een logische stap, na de ruim twee jaar van de personele unie, die naar grote tevredenheid is verlopen. De nauwe samenwerking die door de personele unie is ontstaan, heeft de positie en de kwaliteit van het openbaar onderwijs versterkt.

Door de samenwerking zijn we een sterkere overlegpartner geworden, zeker als het gaat om regionale afstemming met gemeenten en een belangrijk thema als Passend Onderwijs. De samenwerking heeft ruimte gegeven voor groei van de stafdiensten, waardoor de kwetsbaarheid is afgenomen, en maakte het mogelijk sneller specifieke expertise, zoals ICT en de PROO Academie, wederzijds beschikbaar te maken.

De vorming van de fusie heeft de volgende voordelen:
•    Er ontstaat een grotere werkgever. Dat betekent meer rechtszekerheid bij wisselende leerlingenaantallen.
•    Het wordt makkelijker voor leerkrachten om op een andere school te werken (mobiliteit).
•    Kostenbesparing. Een grotere organisatie heeft bijvoorbeeld meer inkoopvoordeel bij het afsluiten van mantelcontracten.
•    Er ontstaat meer ruimte voor een bestuursbureau met specifieke expertise waar schooldirecties, bestuur en Raad van Toezicht een beroep op kunnen doen.

Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niets. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen.