Placeholder image

Twee nieuwe directeuren op basisscholen

07 september 2016
Twee Leid­se open­ba­re ba­sis­scho­len heb­ben met in­gang van dit school­jaar een nieu­we di­rec­teur. Bij De Meer­paal gaat Ien Mas­saar aan de slag, op de Wou­ter­tje Pie­ter­se Maar­ten Lan­ge­zaal. (Bron: Leidsch Dagblad, Janneke Dijke, 7 september 2016)

Lan­ge­zaal werk­te voor­heen als lei­ding­ge­ven­de op di­ver­se mi­nis­te­ries. Hij stu­deer­de de af­ge­lo­pen ja­ren aan de pabo en gaat nu aan het werk in het Hout­kwar­tier, in de stad waar hij ge­bo­ren en ge­to­gen is. Hij volgt Pe­ter Bos­man op, die met pen­si­oen is.

Op De Meer­paal is Mas­saar als in­te­rim-school­lei­der be­noemd, we­gens lang­du­ri­ge af­we­zig­heid van de vo­ri­ge lo­ca­tie­lei­der. De Meer­paal wil een cre­a­tie­ve ba­sis­school wor­den en Mas­saar helpt daar­bij.