Placeholder image

Ook vragen in gemeenteraad over bouwplannen op schoolplein Lorentzschool

02 september 2016
De plan­nen van bouw­be­drijf Niers­man om op het school­plein van de Lo­rentz­school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de twee ge­bou­wen met in to­taal 69 huur­ap­par­te­men­ten te bou­wen, wer­pen in­mid­dels ook vra­gen op in de ge­meen­te­raad. (Bron: Leidsch Dagblad, Annet van Aarsen, 2 september 2016)

De aan­staan­de bouw werd gis­ter­avond in de com­mis­sie ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling aan­ge­kaart in de rond­vraag door VVD-raads­lid Ju­liet­te Gi­lis­sen. ,,Ik wil graag we­ten of al die on­rust nou te­recht is of niet'', zegt ze. Ze vindt dat er aan vol­doen­de speel­ruim­te voor de school­kin­de­ren en aan vei­lig­heid niet valt te tor­nen.

Ook het CDA (Moniek van Sandick) heeft "vragen over de veiligheid van het huidige bouwplan". "Hoe zit dat met de heiwerkzaamheden? En kun je zo­maar zo’n gro­te hijs­kraan op die plek in­zet­ten?’’

Maar ook wil ze graag uit­ge­zocht zien waar­om de buurt en de school in haar ogen zo slecht is geďn­for­meerd toen het bouw­plan vrij in­grij­pend werd ver­an­derd. ,,Eerst ging het om 39 koop­wo­nin­gen plus een kin­der­op­vang. Nu zijn het 69 huur­wo­nin­gen, geen kin­der­op­vang. Dat is een in­grij­pen­de her­zie­ning van het plan en daar is noch met de raad, noch met de school, noch met de buurt over ge­com­mu­ni­ceerd. De ge­meen­te had meer moe­ten op­ko­men voor de be­lan­gen van de school en de om­wo­nen­den. Wat mij be­treft is de maat wel een beet­je vol.’’