Placeholder image

Nieuwe directeuren voor twee scholen PROOLeiden

27 november 2018
Nieuwe directie voor openbare basisscholen Woutertje Pieterse en Anne Frank. PROOLeiden, de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden/ Leiderdorp, heeft twee directeurenvacatures met succes weten op te vullen. Met ingang van 1 november 2018 is Paul Arends de nieuwe directeur van de Anne Frankschool en vormen Annemiek Heggers en Gert Bor de interim-directie van Woutertje Pieterse.
Paul Arends - Anne Frankschool
Met de komst van Paul Arends heeft de Anne Frankschool weer een vaste directeur. Eind juni nam directeur John van Haasteren na dertig jaar trouwe dienst afscheid van de Anne Frankschool vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd vanaf oktober 2017 al tijdelijk vervangen door Annemiek Heggers, die nu dezelfde interim-functie bij Woutertje Pieterse gaat vervullen.
Paul Arends heeft 32 jaar ervaring in het onderwijs, opgedaan bij verschillende scholen voor speciaal en regulier basisonderwijs in Amsterdam, Alphen a/d Rijn, Den Haag, en Voorhout. Begonnen als leerkracht, vervolgens gewerkt als adjunct-directeur, interim-directeur en directeur. Ook is Paul nauw betrokken geweest bij de komst van een Integraal Kind Centrum. Paul zijn motto is: onderwijs maken we samen voor elk kind!

De Anne Frankschool staat bekend om de goede zorgstructuur voor alle niveaus. De school heeft drie groepen voor hoogbegaafde leerlingen die passend onderwijs krijgen volgens het Nova Onderwijs en een duidelijke zorglijn voor kinderen met leer- en/of gedrags-problemen. Behalve voor de verstandelijke ontwikkeling is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van elk kind.
De Anne Frankschool is een 'Leader in Me school', waar wordt gewerkt aan persoonlijk leiderschap bij iedereen volgens de 7 gewoonten van Stephen Covey.

Annemiek Heggers en Gert Bor - Woutertje Pieterse
Woutertje Pieterse heeft per 1 november 2018 een duo-interimschap met Annemiek Heggers als interim-directeur onderwijs en Gert Bor als interim-directeur bedrijfsvoering. Samen zetten zij de algemene lijnen uit, houden zich bezig met onderwijsvernieuwingen en zijn eindverantwoordelijk voor het totale proces in de school. Het duo-interimschap met een verdeling in een onderwijs- en bedrijfsvoeringportefeuille is voor PROOLeiden een nieuwe vorm van directievoering. Mede doordat beide directeuren eerder al tot volle tevredenheid tijdelijke functies verrichtten binnen het openbaar onderwijs in Leiden, voeren we deze nieuwe interim vorm nu door. 

Annemiek Heggers is een ervaren directeur. Zij ziet onderwijs als samenhangende processen van het persoonlijke en het collectieve. Haar doel is om met het team ruimte te maken voor onderzoek en te kiezen voor creaties die (het leerproces van) kinderen ten goede komen. Annemiek heeft ervaring in het beroeps-, speciaal en basisonderwijs. Zij heeft in 2002 als directeur een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs opgericht en is als leidinggevende betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Opvoedpoli en een Onderwijsadvies Dienst. Sinds 10 jaar begeleidt zij als interim-directeur schoolteams en coacht zij leerkrachten in persoonlijk leiderschap. Annemiek heeft samen met Pim drie dochters en woont in Amsterdam.

Gert Bor heeft een bedrijfskundige achtergrond en is veel betrokken geweest bij organisatie-veranderingstrajecten over financiën, personeel en huisvesting. Zijn persoonlijke doel is organisaties, medewerkers en kinderen vanuit een eigen potentie met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk toekomstbestendige resultaten te behalen. Naast deze interim opdracht is Gert leidinggevende bij het Onderwijsadvieskantoor Hollands Midden (OHM) in Leiden. Gert heeft 3 kinderen en woont in Aalsmeer.
 
Woutertje Pieterse onderscheidt zich door de kwaliteit van het onderwijs, de mentaliteit en de sfeer in de school. Het onderwijs is er allereerst op gericht dat de kinderen met plezier naar school gaan. Naast veiligheid, rust en regelmaat, een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot volle ontwikkeling te komen. De ouderbetrokkenheid is hoog: samen met de ouders wil Woutertje Pieterse de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke, kritische en actieve burgers in de maatschappij.
 
Openbaar onderwijs
De Anne Frankschool en Woutertje Pieterse vallen onder PROOLeiden. PROOLeiden biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind.

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp
PROOLeiden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden vormt een personele unie met OBSG Leiderdorp. Bij de Stichting OBSG Leiderdorp zijn vier openbare basisscholen in Leiderdorp aangesloten, zij vormen sinds 1995 de OBSG Leiderdorp.
Gezamenlijk verzorgen OBSG Leiderdorp en PROOLeiden onderwijs aan ongeveer 5.500  kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp. 

BIJLAGEN: foto's

Paul Arends, directeur Anne Frankschool


Gert Bor, interim-directeur bedrijfsvoering Woutertje Pieterse


Annemiek Heggers, interim-directeur onderwijs Woutertje Pieterse

Voor meer informatie:
 
PROOLeiden / OBSG Leiderdorp
Marton de Pinth
Elisabethhof 21
2353 EW  Leiderdorp
(071) 524 76 70
m.de.pinth@prooleiden.nl
www.prooleiden.nl

Anne Frankschool
Paul Arends
Zuster Meijboomstraat 2
2331 PD Leiden
 (071) 531 83 88
directie@annefrankleiden.nl
www.annefrankleiden.nl

Woutertje Pieterse
Annemiek Heggers en Gert Bor
Houtlaan 60
2334 CL Leiden
(071) 515 49 01
directie@woutertjepieterse.nl
www.woutertjepieterse.nl