Placeholder image

Die ene Leidse basisschool kan heel goed de weg wijzen in onderwijsland

08 november 2018
Lucas van Leyden lijkt een factor van betekenis te worden in Den Haag. Op deze Leidse basisschool is tot op de euro in kaart gebracht hoeveel geld er per leerling binnenkomt en waar dat aan wordt besteed. Afgezet tegen de gelden die vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap richting basisonderwijs gaan, levert dat munitie op in een tijd waarin de bekostiging van scholen toch al onder vuur ligt. Bron: leidschdagblad, 8 november 2018

Zo laat minister Arie Slob bekijken of het systeem wel werkt waarbij scholen niet langer declaraties hoeven in te dienen, maar sommen geld krijgen. En op aandringen van D66-Kamerlid Paul van Meenen wordt onderzocht of geld directer naar scholen kan, bleek gisteren.

Nu loopt een deel via overkoepelende schoolbesturen, maar ook via organisaties die passend onderwijs moeten regelen of gemeenten, die over zaken als onderwijsachterstanden gaan.

„Van iedere euro die het ministerie aan basisonderwijs uitgeeft, komt uiteindelijk slechts 52 cent aan in de klas", concludeert onderzoeker Pieter Buisman. „Hoewel daar allemaal nuttige dingen bij zitten, kun je je afvragen of daarvoor de helft van het geld nodig is. Kan dat niet efficiënter en kan er niet meer geld rechtstreeks naar de klas? Tien cent per euro naar de klas verschuiven betekent meer geld voor het onderwijs direct aan leerlingen. Daar kan een leerkracht heel wat mee doen: een hulp erbij, een nieuwe methode, laptops; wat voor zijn leerlingen het beste is."

„Samen met ouders kunnen scholen prima keuzes maken over waar zij het geld aan moeten uitgeven, welke expertise ze inhuren en waar ze slim kunnen samenwerken", vindt Marije van den Berg. Als ouder en ijveraar voor democratie op lokaal niveau, gaf zij de aanzet voor het onderzoek. Aanleiding was een bord met het verzoek deuren te sluiten. Ze concludeerde daaruit dat de school zelfs geen dranger meer mag kopen en schafte er zelf één aan. Toen ze die aan de directeur gaf, begreep ze dat die daar nog wel over ging. Maar helemaal gerustgesteld was ze niet.

Interessante stellingen

Hoewel hij ervoor past om kritiek te hebben op het overkoepelende schoolbestuur en niet zomaar zal zeggen dat zijn school dingen beter zelf kan regelen, vindt directeur Gert-Jan de Zwart het wel belangrijk dat scholen meer geld krijgen. „Hoe meer geld, hoe beter. Wat je ziet is dat veel weglekt. En je dient je - nu met dit onderzoek een steen in de vijver is gegooid - goed af te vragen hoe het verder moet. De onderzoekers werpen interessante stellingen op en ook het politieke klimaat werkt mee."

Wat de directeur betreft, hoeft de naam van de school daarbij niet genoemd te worden. „Het gaat meer om het systeem. Kan dat beter?"

Dat het zo breed zou worden, hadden de onderzoekers - die eerder de geldstromen door wijken in kaart brachten - niet voorzien. Ze begonnen met de vraag: wat kan er meer op deze school met hetzelfde geld? Al snel zagen ze het geld van het schoolplein 'afstromen' en brachten ze ook die 'ongelofelijk ingewikkelde kluwen' in beeld. Daarnaast zetten ze het geld dat de Lucas van Leyden per leerling krijgt. Het gaat om 4.700 euro: de 2,4 miljoen die de school jaarlijks krijgt, gedeeld door zo'n 500 leerlingen. Het gros, berekende de Volkskrant, gaat naar de leerkracht (zo'n 3.000 euro) en onderwijs ondersteunend personeel (350 euro). Gevolgd door: directie (450 euro), inventaris, apparatuur, leermiddelen en afschrijvingen (275 euro), onderhoud (125 euro), schoonmaak (75 euro), energie en water (50 euro).

Bron: leidschdagblad, 8 november 2018