Placeholder image

Als onderwijsinnovatie ergens mogelijk is, dan is het in Leiden

12 september 2018
ONDERWIJS Leiden heeft alles in huis: van peuterspeelzaal tot oudste universiteit van Nederland. Hoe werken verschillende partijen samen om te blijven innoveren? Medewerkers van de Technologische Ontwikkeling vroegen het aan de wethouder van Kennis, Onderwijs, Sport en Financien. Bron: Technologische Ontwikkeling, september 2018.

Leiden ligt tussen twee metropolen in het hart van Holland. Een plek waar zowel gewoond als gewerkt wordt en die bol staat van kennis en cultuur. Deze stad, waar een derde van de werkgelegenheid afkomstig is van het Leiden Bio Science Park, biedt de ideale randvoorwaarden voor een ecosysteem voor het onderwijs.

"Alle niveaus van onderwijs zijn hier vertegenwoordigd," legt wethouder Paul Dirkse uit. "Van peuter-, basis-, middelbaar-, hbo, universitair tot onderwijs voor senioren. Als onderwijsinnovatie ergens mogelijk is, dan is het hier wel. Mijn rol als wethouder is om als katalysator te zorgen dat de verschillende werelden elkaar ontmoeten, versterken en stimuleren."

Leiden is dan ook trots dat het zichzelf in 2022 European City of Science mag noemen. Een jaar waarin volop aandacht is voor alle disciplines in de wetenschap. Als kers op deze taart organiseert Leiden in de zomer van 2022 het EuroScience Open Forum (ESOF), het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa.
 

Onderwijstafels

Een mooi voorbeeld van hoe de verschillende onderwijsvelden elkaar ontmoeten zijn de onderwijstafels. Drie keer per jaar organiseert de gemeente een avond, waarbij docenten en bestuurders van het primair, voortgezet en hoger onderwijs elkaar ontmoeten. De gemeente faciliteert, maar de inhoudelijke thema's worden gezamenlijk met het onderwijs bepaald en voorbereid.

Dirkse: "Het is niet vanzelfsprekend dat deze werelden elkaar ontmoeten. Toch heeft juist die ontmoeting meerwaarde. Als mensen elkaar ontmoeten, ontstaan namelijk mooie ideeën. Aan de hand van thema's, zoals bijvoorbeeld internationalisering, aansluiting primair voortgezet en speciaal onderwijs, raken mensen met elkaar in gesprek en kan kennis gebundeld worden om bepaalde uitdagingen aan te pakken. Zo komen concrete projecten voort uit de onderwijstafels. Denk bijvoorbeeld aan het huidige tekort aan personeel.

Door de koppen bij elkaar te steken, is het concept van hybridebanen ontstaan. Middels dit concept, dat nog moet worden uitgewerkt, geef je docenten de kans om deels voor de klas te staan en daarnaast ook bij een bedrijf te werken."

Innovatieprojecten

Een ander idee uit de onderwijstafels is de subsidie voor onderwijsinnovatie. Het doel hiervan is om de innovatiekracht van de Leidse onderwijsinstellingen te versterken en goed onderwijs voor de toekomst blijvend mogelijk te maken.

Docenten worden gestimuleerd om projecten in te dienen. Om het indienen zo laagdrempelig mogelijk te houden, geldt inhoudelijk de eis dat het om een innovatief idee moet gaan.

Om samenwerking en kennisdeling te stimuleren is elke aanvraag met minimaal één andere onderwijsinstelling, moeten instellingen zelf een deel van het project meefinancieren en moet het idee of project worden opgenomen in de routine van de instelling.

Leidse Aanpak

Ook de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) is bedacht tijdens een van de onderwijstafels. Doel van dit netwerk van onderwijs- en onderwijsgerelateerde instellingen is om samen de grote en kleine talenten van alle kinderen en jongeren - van 0 tot 24 jaar - in de stad te ontdekken en te ontwikkelen. Hoe zie je dat een kind een talent - in de breedste zin van het woord - heeft en welke instrumenten en kennis heb je daarvoor nodig?

Pilot sta/zittafels

Nog een mooi voorbeeld is de pilot met sta/zittafels in het basisonderwijs. Leyden Academy for Vitality and Ageing doet voor dit project een driejarig onderzoek in twee klassen van een Leidse basisschool.

Leerlingen die meedoen aan dit project kunnen zelf bepalen of ze tijdens de lessen staan of zitten aan speciaal ontwikkelde verstelbare schooltafeltjes. Doel van dit onderzoek is om te kijken of beweging op jonge leeftijd invloed heeft op het vitaal ouder worden.

Leraar in Leiden

Naast het organiseren van onderwijstafels doet de gemeente nog veel meer op het gebied van onderwijsvernieuwing. Zo faciliteert zij diverse inspirerende onderwijsevenementen zoals de 'Nacht van de Leraar', het Leids Onderwijs Festival,  de 'OnderwijsTopTalent Prijs' en de 'Nationale Onderwijsprijs'.

Dirkse: "Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid uit te dragen hoe belangrijk onderwijs is. We moeten een klimaat scheppen waarbij innovatie echt mogelijk is. Daar horen ook mislukkingen bij. Hiermee willen we een ecosysteem neerzetten waar mensen graag een onderdeel van willen zijn. Daar kun je als stad meer aan doen dan je denkt."

Bekijk hier de video van de nacht van de leraar 2018

Bron: Technologische Ontwikkeling, september 2018.