Placeholder image

Drie nieuwe directeuren voor scholen PROOLeiden/OBSG Leiderdorp

09 juli 2018
Openbare basisscholen De Stevenshof, Koningin Julianaschool en De Hobbit hebben met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur.

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp, de stichtingen voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden/Leiderdorp, heeft drie directeurenvacatures met succes weten op te vullen. Met ingang van 1 augustus 2018 is Martine Molenaar de nieuwe directeur van De Stevenshof; Maarten Meijers de nieuwe directeur van de Koningin Julianaschool en Esther Veldt de nieuwe directeur van De Hobbit.
 

Martine Molenaar - De Stevenshof

Martine Molenaar volgt scheidend interim directeur Suzanne Fallaux op. Martine heeft veel ervaring in het onderwijs, zowel met lesgeven als met leiding geven. Ooit begonnen als leerkracht groep 1 en 2 heeft ze allerlei groepen en functies in het onderwijs doorlopen. Ze werkte lang op basisschool de Achtbaan, heeft het altijd belangrijk gevonden om zich te blijven ontwikkelen en volgde onder meer de Master Educational Needs en de opleiding tot schoolleider.
Martine gaat vol inzet samen met het team, de leerlingen en ouders op een betekenisvolle manier het onderwijs op De Stevenshof verder vormgeven.

De Stevenshof is een gezellige, saamhorige school. Het motto is: 'Een school waar je metplezier naartoe gaat, waar je je veilig voelt en veel kunt leren. Een school waar jegerespecteerd wordt om wie je bent.' De Stevenshof werkt met het GIP-model, dit staat voor: Groepsgericht Individueel Pedagogisch en didactisch handelen. Zelfstandig werken, zelfstandigheid en uitgestelde aandacht staan in dit model centraal.


Esther Veldt - De Hobbit

Esther Veldt volgt per 1 augustus Egbert Raateland op. Esther bekleedde verschillende functies in het onderwijs, o.a. leraar, remedial teacher, interne begeleider en de laatste jaren werkte zij als leidinggevende. Daarbij heeft ze ervaring met de MR (medezeggenschapsraad) en de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), waardoor ze naast de praktijk van het onderwijs bekend is met de beleidskant. Esther sluit graag aan bij (leer)netwerken binnen en buiten de stichting om in contact te komen metanderen en 'good practices' uit te wisselen. Esther zal De Hobbit op inspirerende wijze de21e eeuw in leiden.

Openbare basisschool De Hobbit is gevestigd in Leiderdorp en maakt onderdeel uit van Stichting OBSG Leiderdorp. De school staat voor kwalitatief goed onderwijs waarin je je als kind veilig voelt om te kunnen leren en ook fouten durft en mag maken. Er is zowel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning, als ook voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Elk kind kan zich zichzelf zo laten zien en naar vermogen optimaal ontwikkelen.


Maarten Meijers - De Koningin Julianaschool

De Koningin Julianaschool krijgt per 1 augustus een nieuwe directeur in de persoon van Maarten Meijers. Hij volgt interim-directeur Freek van der Brugge op. Maarten is al 27 jaar meester in het basisonderwijs. In 1990 begonnen bij de Nutsschool in Voorschoten, daarna werkte hij 23 jaar bij OBS Woutertje Pieterse in Leiden. Sinds 1995 was hij ook ICT- coördinator, bouwcoördinator voor de onder- en middenbouw en werkte hij voor de Hogeschool Leiden als stagebegeleider. Sinds 2014 is hij locatieleider van OBS Lucas van Leyden in het centrum van Leiden en was daar verantwoordelijk voor de Locatie Vliet. In de loop van de jaren is hij zich steeds meer gaan richten op beleid en management en volgde hij diverse opleidingen voor management en coaching.

De Koningin Julianaschool is een openbare school in Leiderdorp en maakt onderdeel uit van Stichting OBSG Leiderdorp. De school streeft ernaar de sociale, creatieve en cognitieve ontwikkeling bij ieder kind optimaal te ontplooien, voor de leerlingen passende mogelijkheden te creëren voor de toekomst en ze een zelfredzame en maatschappelijke bewuste houding bij te brengen.


Openbaar onderwijs

PROOLeiden en OBSG Leiderdorp bieden openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind.

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp

PROOLeiden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden vormt een personele unie met OBSG Leiderdorp. Bij de Stichting OBSG Leiderdorp zijn vier openbare basisscholen in Leiderdorp aangesloten, zij vormen sinds 1995 de OBSG Leiderdorp. Gezamenlijk verzorgen OBSG Leiderdorp en PROOLeiden onderwijs aan ongeveer 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp.
 

Voor meer informatie:

PROOLeiden / OBSG Leiderdorp
Marton de Pinth
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp (071) 524 76 70
m.de.pinth@prooleiden.nl
www.prooleiden.nl

De Hobbit
Egbert Raateland
(m.i.v. 1 augustus: Esther Veldt)
Klerkenhof 5
2353 WB Leiderdorp
(071) 589 0380
info@dehobbit.org
www.dehobbit.org

De Stevenshof
Suzanne Fallaux
(m.i.v. 1 augustus: Martine Molenaar)
Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
(071) 531 5 09
directie@obsdestevenshof.nl
www.destevenshof.nl

De Koningin Julianaschool
Freek van der Brugge
(m.i.v. 1 augustus: Maarten Meijers)
Kom van Aaiweg 2
2351 NN Leiderdorp
(071- 542 08 66
info@kjsleiderdorp.org
www.kjsleiderdorp.org