Placeholder image

Directeur Van Haasteren neemt afscheid van OBS Anne Frank

23 juni 2018
Na drie de­cen­nia trou­we dienst heeft John van Haas­te­ren gis­te­ren af­scheid ge­no­men van de Anne Frank­school. De on­ge­veer 275 leer­lin­gen ver­zorg­den een spec­ta­cu­lai­re cir­cus­voor­stel­ling voor hun af­zwaai­en­de di­rec­teur, die daar zicht­baar van ge­noot. (Bron: Leidsch Dagblad, 23 juni 2018, Robert Toret)
,,Ik heb al­tijd ge­zegd: een af­scheid is leuk, maar daar­bij hoef ik niet in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling te staan. Het moest een ca­deau­tje voor de kin­de­ren zijn. Nou, dat is pri­ma ge­lukt.''

Van Haas­te­ren stond der­tig jaar ge­le­den aan de wieg van de ba­sis­school in de toen nog vol­op in op­bouw zijn­de Ste­vens­hof. ,,We be­gon­nen met een klas­je van elf leer­lin­gen, in leef­tijd va­riërend van groep 5 tot en met 8. En als er dan weer een straat­je af was, kwa­men er weer wat kin­de­ren aan­waai­en. Ik ben trots op wat ik hier ach­ter­laat. Een ge­zon­de, dy­na­mi­sche school, waar dank­zij een fan­tas­tisch team heel veel mooie din­gen ge­beu­ren.''