Placeholder image

Lorentzschool loopt voor Nepalese straatkinderen

31 mei 2018
Vol­le bak in de Leid­se De Laat de Kan­ter­straat gis­ter­och­tend. Meer dan ne­gen­hon­derd leer­lin­gen van de Lo­rentz­school ren­den er hun rond­jes tij­dens de jaar­lijk­se spon­sor­loop. (Bron: Leidsch Dagblad, 31 mei 2018)
De op­brengst gaat net als die van an­de­re cha­ri­ta­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten - de school kiest elke drie jaar een nieuw doel uit - naar een on­der­wijs­pro­ject van de stich­ting Tika, die zich sterk maakt voor het lot van straat­kin­de­ren in Ne­pal. Hoe­veel de loop op­bracht, wordt be­kend­ge­maakt tij­dens het slot­feest op vrij­dag 6 juli. Vo­rig jaar ren­den de kin­de­ren 13.000 euro bij el­kaar.

Zie ook het bericht op Sleutelstad.nl